قطره خوراکی ترخون

Tarragon Drop | Barij Essence Pharmaceutical Company

اشتهاآور

رفع سکسکه

اشتها بوسیله عوامل متعددی تحت تاثیر قرار میگیرد که توسط مغز و از همه مهمترهیپوتالاموس تکمیل میشود. پیام های وارد شده به مرکز هیپوتالاموس عبارتند از: اعصاب آوران، هورمون ها و متابولیت ها.

پیام های ورودی عصب واگ اطلاعاتی را از احشاء ( مثلاً اتساع روده) منتقل میکنند. پیام های هورمونی عبارتند از لپتین، انسولین، کورتیزول و پپتیدهای روده ای که از طریق عملکرد مستقیم مرکز کنترل هیپوتالاموس و/یا عصب واگ به مغز منتقل میشوند. متابولیت هایی مانند گلوکز میتواند اشتها را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که افت قند خون موجب تشدید گرسنگی میشود با اینحال گلوکز در حالت معمول به عنوان یک تنظیم کننده عمده اشتها محسوب نمیشود. پیام های فوق موجب آزاد سازی پپتیدهای مختلف هیپوتالاموس میشوند.

به نظر میرسد عوامل فیزیولوژیک و فرهنگی نیز در بروز نهایی اشتها نقش داشته باشند.

ترخون به عنوان محرک عمومی و بهبود دهنده هضم، اشتها آور و برطرف کننده سکسکه مطرح است. اسانس ترخون محرک اشتهاست.

برای تحریک اشتها:

روزی ۳ بار، هر بار ۲۰-۱۰ قطره همراه با مقداری مایعات قبل از غذا میل شود.

برای رفع سکسکه:

حبه قندی که ۲-۱ قطره ترخون روی آن چکانده شده، میل شود.

قیمت این محصول ۶۸۰۰۰ ریال میباشد.

قطره ۱۵ میلی لیتری

اسانس برگ ترخون (Artemisia dracunculus)

مواد موثره:

استراگول، متیل چاویکول، فلاندرن، اوسیمن

موارد منع مصرف:

دوران بارداری، کودکان سنین کمتر از ۴ سال

عوارض جانبی:

با مصرف مناسب مقادیر توصیه شده درمانی هیچگونه عارضه ای مشاهده نشده است.

تداخلات دارویی:

موردی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

۱- همانند سایر داروها ، قطره ترخون را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

۲- بلافاصله پس از مصرف، درب قطره ترخون را محکم ببندید و دور از نور، در دمای۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

بر اساس وجود حداقل۱۳ میلی گرم متیل چاویکول در هر میلی لیتر فراورده