باریج اسانس Tag

  گزارش غرفه باریج در نمایشگاه بین المللی دام و طیور   دکتر مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور روز گذشته طی بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع...

مشاهده

  کمیتـه تخصصـی استـانداردسـازی گیـاهـان دارویـی تصویب کرده است در مرحله نخست بـرای ایجـاد زنجیـره ارزش و استـانـداردسـازی ۱۰ گونه گیـاهـان دارویی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود. یوسفی آذر، مجری طرح ملی گیاهان دارویی می‌گوید:...

مشاهده