صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > کتابهای منتشر شده شرکت باریج اسانس > گیاه درمانی نوین > 

گیاه درمانی نوین

معرفی گیاهان دارویی : آویشن بابونه رازیانه و ......

 شامل:گیاه شناسی-اجزای کلیدی-مطالعات فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک-توکسیکولوژی-کارآزماییهای بالینی-فرآورده های گیاهی موجود در بازار دارویی ایران-موارد و مقدار و نحوه مصرف-دیدگاه و موارد مصرف سنتی-موارد منع مصرف-هشدارهای ویژه و موارد احتیاط-تداخلات دارویی-مصرف در دوران بارداری و شیردهی-اثرات جانبی-نظر فارماکوپه های مختلف و کمیسیون آلمان-منابع مورد استفاده

 گیاه درمانی نوین کاری از شرکت داروسازی باریج اسانس

کتاب گياه درماني نوين با نگرشي کاربردي و با هدف اطلاع رساني به علاقمندان گياهان دارويي و فرآورده‌هاي  تهيه شده از آنها و استفاده متخصصين, محققين, پزشکان و داروسازان محترم  و نشان دادن گوشه‌اي از توانمنديهاي کشورمان تدوين شده است. اين کتاب شامل 3 بخش اصلي است:


 در بخش اول با عنوان گفتاري در گياه درماني مونوگراف (تک نگار) گياهاني از قبيل آويشن, بابونه, خارمريم, رازيانه, زنجبيل, شيرين بيان, کنگرفرنگي, گزنه, گل مغربي و نعنا آورده شده که هرتک نگار شامل قسمتهاي اصلي زير ميباشد:
گياه‌شناسي, اجزاء کليدي, مطالعات فارماکوديناميک و فارماکوکينتيک, توکسيکولوژي, کارآزمايي‌هاي باليني, فرآورده‌هاي تهيه شده از گياه در بازار دارويي ايران, موارد, مقدار و نحوه مصرف, ديدگاه و موارد مصرف گياه و فرآورده‌هاي آن در طب سنتي ايران و ساير کشورها, موارد منع مصرف, هشدارها و موارد احتياط, تداخلات دارويي, مصرف در دوران شيردهي و بارداري, اثرات جانبي, نظر فارماکوپه گياهي ايران و ساير کشورها و منابع مورد استفاده در تهيه تک نگار. همچنين  قسمتهايي از کتاب با نتايج مقالات ارزشمند محققين کشورمان در زمينه داروهاي گياهي آراسته شده است.
تک نگار هر گياه به صورتي تدوين شده که بتوان با مراجعه سريع کلياتي در مورد گياه و موارد استفاده آن بدست آورد و در صورت نياز به اطلاعات تکميلي به قسمتهاي مربوطه مراجعه نمود.


در بخش دوم کتاب با عنوان پيوستها, جداول مختلف شامل جدول مشخصات کاربردي و کلينيکي فرآورده‌هاي گياهي ايران, جدول تداخلات دارو-گياه از جمله جداول تداخل فرآورده‌هاي گياهي با داروهاي ضدديابت, قرص‌هاي ضد بارداري خوراکي, داروهاي ضد انعقاد, داروهاي قلبي, جدول فرآورده‌هاي گياهي نيازمند پايش‌هاي درماني, جدول عوارض جانبي احتمالي, جدول واکنشهاي آلرژيک پوستي گياهان دارويي و روغنهاي آروماتراپي و جدول ممنوعيت گياهان دارويي در دوران شيردهي و بارداري آورده شده است.


 در بخش سوم کتاب تصاوير رنگي تعدادي از گياهان دارويي به کار رفته در فرآورده‌هاي گياهي کشورمان همراه با نام عمومي فارسي و نام علمي ارائه شده است.
در پايان منابع کلي و منابع طب سنتي مورد استفاده در ترجمه و تدوين کتاب ذکر شده است.


اين کتاب در بهار 1383 با تيراژ 2200 نسخه در قطع وزيري (312 صفحه) و با قيمت 2500 تومان به چاپ رسيده است.
مطالعه اين کتاب به تمامي علاقمندان و همکاران عزيز توصيه ميشود.  

  

فهرست مطالب

پيشگفتار
مقدمه
گفتاري در گياه درماني 
ملاحظات كلي3
آويشن9
بابونه آلماني 21
خارمريم 39
ميوه رازيانه61
زنجبيل 77
شيرين بيان 99
كنگر فرنگي 129
گزنه143
روغن گل مغربي163
نعنا فلفلي 187
پيوستها 
جدول1: مشخصات تعدادي از فرآورده‌هاي گياهي ايران205
جدول2: تعدادي از تداخلات دارو ـ گياه 247
جدول3: تداخل اثر فرآورده‌هاي گياهي و مكملهاي غذايي با داروهاي ضد ديابت271
جدول4: تداخل اثر فرآورده‌هاي گياهي با قرص‌هاي ضد بارداري خوراكي271
جدول5: تداخل اثر فرآورده‌هاي گياهي و مكملهاي غذايي با داروهاي ضد انعقاد273
جدول6: تداخل اثر فرآورده‌هاي گياهي و مكمل‌هاي غذايي با داروهاي قلبي275
جدول7: فرآورده‌هاي گياهي و مكملهاي غذايي نيازمند پايش درماني279
جدول8: عوارض جانبي احتمالي گياهان دارويي281
جدول9: واكنشهاي آلرژيك پوستي گياهان دارويي و روغن‌هاي آروماتراپي 285
جدول10: ممنوعيت مصرف بعضي از گياهان دارويي در دوران بارداري 287
جدول11: ممنوعيت مصرف بعضي از گياهان دارويي در دوران شيردهي 289
منابع كلي و طب سنتي291