اخبار باریج

  کمیتـه تخصصـی استـانداردسـازی گیـاهـان دارویـی تصویب کرده است در مرحله نخست بـرای ایجـاد زنجیـره ارزش و استـانـداردسـازی ۱۰ گونه گیـاهـان دارویی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود. یوسفی آذر، مجری طرح ملی گیاهان دارویی می‌گوید:...

مشاهده

۱. الحاوی (رازی) ۲. قانون فی الطب (ابن سینا) ۳. الابنیه عن حقایق الادویه (ابومنصور هروی) ۴. ذخیره خوارزمشاهی (جرجانی) ۵. الاغراض الطبیه (جرجانی) ۶. اختیارات بدیعی (انصاری) ۷. تحفه المؤمنین (حکیم مؤمن) ۸. قرابادین کبیر (عقیلی...

مشاهده

اولین داروی گیاهی مسکن رویش دندان کودکان رونمایی شد داروی دنتی کید باریج ، اولین مسکن صددرصد گیاهی رویش دندان کودک که توسط محققان شرکت داروسازی باریج اسانس به تولید رسیده،...

مشاهده

شرکت داروسازی باریج اسانس موفق به راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شد. لاله حجازی مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان در مراسم رونمایی از ژل موضعی «دنتی کید» که ظهر...

مشاهده

بهزاد سلطانی در مراسم رونمایی از ژل موضعی «دنتی کید» که محصول شرکت داروسازی باریج اسانس برای مسکن صددرصد گیاهی رویش دندان نوزادان است، افزود: در ۲۰ سال گذشته ما...

مشاهده