افزایش شیر مادر در طب سنتی

افزایش شیر مادر در طب سنتی

امروزه علیرغم میل باطنی مادران جوان جمعیت قابل توجهی از آنها، به دلیل نداشتن شیر کافی مجبور به توقف تغذیه نوزاد  دلبندشان با شیرمادر و محروم نمودن از این نعمت الهی  می شوند.
گیاهان دارویی مختلفی  برای افزایش شیر مادر مورد استفاده قرار می گیرند که رازیانه یکی از موثر ترین این گیاهان می باشد.
در طب سنتی ایران هم رازیانه به عنوان افزایش دهنده شیر مادر مورد استفاده قرار گرفته و ماده موثره موجود در این گیاه  موجب تحریک ترشح شیر می شود. ضمن آنکه از دیگر موارد کاربرد اسانس رازیانه شیرین که با ارزیابی های بالینی نیز ثابت شده،  تسکین درد و کاهش علایم دوران قاعدگی است.
کپسول نرم فنلین باریج  با بهره گیری از ناب ترین اسانس ها از رازیانه شیرین با دو کاربرد افزایش شیر مادر  و نیز تسکین علایم و درد دوران قاعدگی جهت استفاده بانوان عرضه شده است. بر اساس تحقیقات بالینی که بر روی اثر رازیانه شیرین بر افزایش شیر مادران انجام شده است محقق گردید که کپسول نرم فنلین باریج با اثر بر پرولاکتین سرم باعث افزایش شیر مادر می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد کپسول نرم فنلین باریج را میتوانید از اینجا مطالعه فرمایید.