صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : محلول ميرتووت
قيمت(ریال) : 220000
بار کد :
IRC : 85-90-s
گیاهان‌مرتبط :

مورد Myrtle

      

مقاله مرتبط با محلول ميرتووت

 موارد مصرف:

جهت بهبود زخمهای دهانی دام (تب برفکی)

 استاندارد شده:

بر اساس وجود 9 ميلي‌گرم 1و8 سينئول در هر میلی لیتر فراورده .

 مواد مؤثره

ميرتوت يک فراورده گياهی بوده و حاوی 5% اسانس از گیاه دارویی خانواده Myrtaceae
می باشد. ترکيبات اصلی اسانس شامل: 1-8 cineol , α-pinene , myrtenylacetate , limonene αterpineol , geraniol , می باشد(2) .

 خواص درمانی :

منابع مختلف برای ماده مؤثره اين فراورده اثرات ضد درد، بی حسی موضعی،ضد عفوني كنندگي و التيام بخشی wound healing قايل شده اند. اسانس اين فراورده اثرات ضد باکتريايي، ضد قارچی و ضدعفوني کنندگی داشته و از عفونت های ثانويه جلوگيری می کند. ترکيبات گياه بر بهبود ضايعات آفتی وهمچنين هرپس ويروسها اثرات قاطع دارد.

در فارماکوپه گياهی ايران مصرف موضعی این گياه و اسانس آن در درمان تبخال تيپ 1 و 2، به عنوان آنتی سپتيک و در درمان التهاب مخاط بينی به صورت رسمی پذيرفته شده است (3). در ساير منابع اشاره شده که این اسانس اثر ضد التهاب و التيام بخشي داشته و درمان پسوريازيس، آکنه، التهاب مثانه و به عنوان التيام بخش زخمها استفاده می‌شود (2،6،8) . همچنين برای این اسانس اثر ضد درد قائلند(7) . مصرف خوراکی اسانس گياه در طب سنتی ملل مختلف برای عفونتهای حاد و مزمن دستگاه تنفسی، سياه‌سرفه، سل، اسهال، هموروئيد پروستات معمول است (8 ). این گياه با نام آس از قديم در ايران شناخته شده بوده و در کتب معتبر طب سنتی برای آن مونوگراف وجود دارد. ابن‌سينا برای اين گياه اثرات تقويت مو، ضد اسهال، ضد انواع ورمها (التهاب)، التيام بخش زخم و سوختگی قائل شده است(1) . این اسانس می‌تواند مانع رشد باکتريهای استافيلوکوکوس اورئوس، پسودوموناس آئروژينوزا واشرشياکلی گردد. اثرات ضد ميکروبی این گیاه در ديگر مقالات نيز بررسی شده است (4). در تحقيقات انجام گرفته در خصوص استعمال اين دارو بر روي زخمهاي دهاني ناشي از بيماري تب برفکی نشان داده شد كه اين دارو ضمن التيام سريع زخمهاي دهاني و کاهش ترشحات چرکی بدليل كاهش درد ناشي از زخمهاي محوطه دهاني باعث برگشت سريعتر اشتها مي گردد(5) .

 طريقه مصرف:

اسپري محلول مير تو وت روي زخمهای محوطه دهانی .

 مقدار مصرف

گاو : 20 تا 40 ميلی ليتر

گوساله و گوسفند: 10 تا 20 ميلی ليتر

درمان سه بار در روز تا بهبودی کامل ادامه يابد ( 2 تا 5 روز)

 نکات قابل توصيه

- مصرف دارو در روزهای اوليه بيماری اثرات سريعتری در بهبودی ضايعات نشان می دهد.

- حذف بافت های نکروزه قبل از مصرف دارو در روند بهبودی اثرات سريعتری را ظاهر می سازد.

- در هنگام استفاده از دارو مراقبت شود تا دارو وارد چشم دام نشود.

 زمان پرهيز از مصرف

ندارد

 شرايط نگهداری

دارو دور از نور و در دماي 15- 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

 منابع

1- ابوعلی سينا، قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1364، ص 56 تا 58

2- زرگری علی. گياهان داروئی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، جلد 2، ص 302 تا 306

3- قاسمی دهکردی _نصرا... . فارماکوپه گياهی ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1381، 747 تا 753.

4- صبور بهمن. بررسی اثرات ضدميکروبی گیاهان طب سنتی در عفونتهای دهان و دندان و تهيه يک دهانشويه گياهی، دانشکده داروسازی شهيد بهشتی، 1375، پايان نامه شماره 374.

5– نجفی ر و همکاران. ارزيابي باليني داروي گياهي ميرتو وت در بهبود ضايعات دهاني بيماري تب برفكي در گاو. 1384. چهاردهمين کنگره دامپزشکی، همکاران مرکز تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس.

6. Encyclopedia of Medicinal plant, London, Dorsley Co., 1996, 236.

7. Encyclopedia of Herbs and their uses, Dorsley kendersley, London, 1995, 316

8. P DR for Herbal Medicine , 3 rd. ed. Montvale-Newjerscy: Thomson PDR , 2004 : 585-6.

9. Zolfaghari M.E., Salamian P., Riazi A., Khaksa G.1997. Clinical trial of efficacy of myrtle
oil in the treatment of herpes simplex. Iranian Journal Medicine Science. 22:3-4

مقاله علمی داروی دامی میرتووت

 


بازگشت نسخه چاپی