صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : کرم واژينال لکورکس
قيمت(ریال) : 98000
بار کد : 6260084713492
IRC : 1228054969
گیاهان‌مرتبط :

آویشن شیرازی

      

مقاله مرتبط با کرم واژينال لکورکس

 کرم واژينال لکورکس Leucorex Vaginal Cream
 

شکل دارويي:

کرم واژينال- تيوب 50 گرمي با اپليکاتور و بروشور در جعبه مقوايي

موارد مصرف:

- درمان عفونتهاي کانديدائي و گاردنرلائي واژن

اجزاء فراورده:

اسانس آويشن شيرازي( Zataria multiflora )

استاندارد شده:

بر اساس وجود 033/0-027/0 درصد تيمول در فراورده

مواد موثره:

تيمول و كارواكرول

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

فعاليت ضد باکتري و ضد قارچ تيمول بخوبي شناخته شده است(2,1) و به نظر ميرسد به علت سوراخ کردن غشاء سلولي و خروج سريع اجزا تشکیل دهنده داخل سلولي باشد. همچنين ترکيبات فنلي آويشن ( تيمول و کارواکرول) با ايجاد کمپلکس با پروتئين هاي غشاء باکتري فعاليت ضدباکتري را اعمال مينمايند.
تيمول و کارواکرول مسئول خواص آنتي سپتيک آويشن هستند. يک اثر هم افزايي براي ترکيب تيمول و کارواکرول نيز مشخص شده است. از ميان طيفي از مواد مورد آزمايش؛ به نظر ميرسد يک گروه هيدروکسيل آزاد در اتصال با يک جزء آلکيل اثر ضد قارچي را اعمال مي نمايد.(2)
در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي کنترل شده، 62 بيمار مبتلا به واژينيت کانديدايي به مدت يک هفته شبي يک اپليکاتور از کرم واژينال لکورکس(حاوي اسانس آويشن شيرازي) يا کرم واژينال کلوتريمازول استفاده نمودند. براساس نتايج حاصل از اين بررسي، در مقايسه با کرم واژينال کلوتريمازول؛ کرم واژينال لکورکس روي اکثر نشانه هاي بيمار تاثير بيشتري داشت (p<0.05) همچنين تاثير کرم واژينال لکورکس روي علائم ژنيکولوژيک بهتر از کرم واژينال کلوتريمازول بود. بر اساس نظر پزشک معالج، از نظر اثربخشي تفاوتي بين دو دارو مشاهده نشد(p=0.071) . همچنين در دو گروه درماني عوارض جانبي قابل توجهي گزارش نگرديد. (3)
در ديگر کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي کنترل شده، 61 بيمار مبتلا به واژينيت گاردنرلايي به مدت يک هفته از کرم واژينال لکورکس با دوز يک اپليکاتور هر شب يا قرص مترونيدازول خوراکي با دوز 2 قرص هر12 ساعت استفاده کردند. نتايج اين بررسي نشان داد که هر دو دارو علائم بيماري از قبيل بوي نامطبوع ماهي، ترشح هموژن و اريتم و ادم ولو و واژن و سلولهاي کليدي(clue cell) را کاهش دادند(p=0.000). در تمام موارد درصد پاسخ درماني به کرم واژينال لکورکس بهتر بود و حتي اريتم و ادم ولو و واژن را بطور معني داري بهتر از قرص مترونيدازول بهبود داده بود (p=0.02). (4)
همچنین در یک کارآزمایی بالینی90 زن متاهل سنین 40-18 سال مبتلا به واژینوز باکتریال به صورت تصادفی به دوگروه مساوی تقسیم شدند و از کرم واژینال لکورکس یا ژل واژینال مترونیدازول شبی یکبار به مدت 5 شب استفاده کردند و بعد از 7-2 روز اثرات این دو دارو روی علائم بیماران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تشخیصی، استفاده از کرایتریای Amsel ورنگ آمیزی گرم اسمیر ترشحات بود. بر اساس نتایج این بررسی بعد از درمان؛ علائم بیماران و کرایتریایAmsel آنها به طور قابل توجهی کاهش یافت. سوزش واژن در 14% از مصرف کنندگان کرم واژینال لکورکس و در 5/4% از مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول گزارش شد. در
مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول سرگیجه(8/6 % ) و احساس مزه فلزی (5/4%) وجود داشت اما در مصرف کنندگان لکورکس گزارش نشد. محققین نتیجه گرفتند اثرات درمانی کرم واژینال لکورکس روی واژینوز باکتریال شبیه ژل واژینال مترونیدازول میباشد و در مواردی که بیمار علاقمند به استفاده از داروهای گیاهی است یا با استفاده از مترونیدازول دچار عوارض شده است کرم واژینال لکورکس میتواند انتخاب مناسبی برای درمان واژینوز باکتریال باشد.(5)

دستور مصرف:

يک اپليكاتور داخل واژن براي 7 الي 10 شب متوالي استعمال شود.

موارد منع مصرف:

حاملگي

عوارض جانبي:

سوزش و تحريك خفيف مخاطي. تعداد کمي از افراد، سوزش واژن به دنبال استفاده از کرم لکورکس را گزارش نموده اند که بر اساس نتايج  بررسي هاي باليني بعدي به نظر ميرسد وجود زخم واژن در حالات طول کشيده بيماري؛ موجب احساس سوزش ميشود که با ادامه درمان و بهبودي زخم سوزش نيز برطرف ميگردد.

نکات قابل توصيه:

1- دوره درمان را کامل کنيد.
2- در صورت بروز سوزش، خارش و تحريك بيش از حد ناحيه، با پزشك مشورت نمائيد.
3- در دوران يائسگي با مشورت پزشك معالج مصرف شود.
4- بعد از هربار استفاده از اپليكاتور، آن را به دقت بشوئيد و در محل تميز نگهداري نماييد.
5- همانند تمام داروها، کرم لکورکس را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
6- پس از مصرف؛ درب تيوب را بسته و دور از نور در دماي کمتر از 25 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد
.References:

1. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 824-825
2. Mills S. Bone K. Principles and practice of phytotherapy.Churchill livigstone,2000:122, 563-568
3. Islami A, Ansari A, Kashanian M., Bekhradi R., Akbari M, Akbari H. Zataria multiflora vaginal cream compared with Clotrimazole vaginal cream in the treatment of Candida vaginitis. Iranian Journal of  Pharmaceutical Research (2004): Volume3, Supplement 2:103

4. اسلامي عليرضا و همکاران. بررسي تاثير کرم واژينال حاوي  اسانس آويشن شيرازي در درمان واژينيت گاردنرلايي و مقايسه آن با قرص مترونيدازول خوراکي. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي  باريج اسانس.1383

5. M. Simbar, Z. Azarbad, F. Mojab, H. Alavi Majd. A comparative study of the therapeutic effects of the Zataria multiflora vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosis.Phytomedicine15 (2008)1025–1031  


بازگشت نسخه چاپی