صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی سينا بايل
قيمت(ریال) : 20000
بار کد : 6260084713096
IRC : 1228192371
گیاهان‌مرتبط :

کنگر فرنگی

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی سينا بايل

شکل دارويي:

قطره خوراکي

موارد مصرف:

- سوء هاضمه عملکردي(Functional dyspepsia)

- کاهش چربي خون (کلسترول، LDL و تري گليسيريد) و افزايشHDL

- کاهش قند خون

- آنتي اکسيدان و محافظ کبد

- کاهش علائم سندروم روده تحريک پذير(IBS)

- پيشگيري از تصلب شرائين(Atherosclerosis)

اجزاء فراورده:

عصاره برگ کنگرفرنگي(Artichoke Leaf Extract)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 88/3 ميلي گرم اسيد کلروژنيک در هر ميلي ليتر از فراورده

مواد موثره:

مشتقات اسيد کافئيک از جمله اسيد کلروژنيک و سينارين

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

1- متون پزشکي و مقالات

کنگر فرنگي(Cynara scolymus) تحت پوشش مونوگراف مثبت کميسيون E ميباشد و براي درمان اختلالات سوءهاضمه مورد استفاده قرار گرفته است.( 2و1) در چندين مطالعهin vivo و
in vitro اثرات صفرآور(choleretic)، مُدر، مُلين، کاهش دهنده چربي و قند خون،
آنتي اکسيداتيو و محافظت از کبد
(hepatoprotective) (4و3) کنگرفرنگي و تاثير آن در کاهش علائم سندروم روده تحريک پذير(IBS) (6و5) کاملاً بررسي شده است.

در درمان سوءهاضمه، افزايش جريان صفرا توسط کبد ضروري است. کلروژنيک اسيد و سينارين موجب افزايش جريان صفرا ميشوند. (7) سيناروپيکرين و لاکتونهاي سس کوئي ترپن داراي اثرات کاهش دهنده قند و چربي خون هستند. (4) سينارين از طريق افزايش دفع صفراوي استرول ها و افزايش ترشح و تخليه صفرا(choleretic-cholagogue) کلسترول سرم را کاهش ميدهد اما نياز به دوزهاي بالا در مدت زمان طولاني ميباشد. (8) بررسي اطلاعات باليني از سال 1936 تا 1994 نشان داده که عصاره برگ کنگر فرنگي(ALE) مقادير کلسترول و/ يا تري گليسيريد را بين کمتر از 5% تا تقريباً 45% کاهش داده اما در اين بررسي تفاوت بين شرايط آزمايشگاهي در مطالعات مختلف در نظر گرفته نشده است. ALE با 2مکانيزم موجب پيشگيري از تصلب شرائين ميشود: مهار سنتز کلسترول و مهار اکسيداسيون LDL .(1)

2- مطالعات تحقيقاتي

الف. سوء هاضمه: در يک مطالعه دوسوبيخبر کنترل شده تصادفي(RCT)، 247 بيمار مبتلا به سوءهاضمه عملکردي ALE (320*2 ميلي گرم، سه بار در روز) يا دارونما را به مدت 6 هفته دريافت نمودند. نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از244 بيمار
( 129 نفر گروه درماني و 115 نفر گروه دارونما) نشان داد که نسبت به دارونما بهبود کلي علائم و کيفيت زندگي در گروه درماني
ALE بطور قابل توجهي بيشتر بود(p<0.01) .(2)

در يک مطالعه باليني کنترل نشده در 553 بيمار مبتلا به ناراحتي گوارشي
غير اختصاصي
(dyspepsia)، 640-320 ميلي گرم ALE استاندارد شده سه بار در روز باعث کاهش تهوع، درد شکم، يبوست و نفخ در 70% بيماران شد.(8)

ب. IBS: در يک بررسي 2ماهه، 208 بيمار مبتلا به IBS که همزمان به سوءهاضمه نيز مبتلا بودند از ALE استفاده کردند. بعد از درمان؛ کاهش قابل توجه درشيوع IBS به ميزان4/26% (p<0.001)، گزارش بيمار از تبديل قابل توجه الگوي اجابت مزاج از حالت اسهال/يبوست متناوب به حالت نرمال (p<0.001)، کاهش قابل توجه نمره کل
علائم
Dyspepsia Index ( NDI )] [Nepean به ميزان 41%(p<0.001) و بهبود شايان توجه نمره کل کيفيت زندگي) NDI (QOLبه ميزان 20% مشاهده شد.(5)

در يک پايش بعد از ورود دارو به بازار دارويي، زيرگروهي از بيماران مبتلا به علائم IBS با همراهي سندروم سوء هاضمه براي مدت 6 هفته از ALE استفاده کردند. تجزيه و تحليل اطلاعات نشانگر کاهش قابل توجه شدت علائم و ارزيابي مطلوب اثربخشي کلي توسط پزشک و بيمار بود. علاوه بر اين 96% بيماران تاثير ALE را بهتر يا حداقل معادل درمانهاي قبلي ارزيابي کردند و تحمل ALE بسيار خوب بود.(6)

ج: هايپرليپيدمي و هايپرگليسمي:30 بيمار زن و مرد مبتلا به ديابت نوع2 در طيف سني 45-35 سال در 2 گروه درماني و کنترول به مدت 90 روز بررسي شدند. گروه درماني (15 نفر) بيسگويت گندم حاوي 6 گرم پودر کنگرفرنگي را 2عدد صبح و 2عدد شب بصورت ميان وعده (snack) مصرف نمودند. نتايج مطالعه نشانگر کاهش قابل توجه قندخون ناشتا و قند خون بعد از خوردن غذا، کلسترول تام، تري گليسيريد و LDL و افزايش قابل توجه HDL در گروه درماني بود(p<0.01). (4)

د: آنتي اکسيدان و محافظ کبد: در in vivo، سينارين و اسيد كافئيك فعاليت هپاتوپروتكتيو
قابل توجهي در مقابل
CCL4 نشان ميدهند. اين اثر حفاظتي براي عصاره كنگر نيز نشان داده شده و به خواص آنتي اكسيدان آن ارتباط دارد. (1)

دستور مصرف:

3 بار در روز، هر بار20-15 قطره هنگام صرف غذا

موارد منع مصرف:

انسداد مسير صفراوي، حساسيت به گياهان تيره کاسني. (8)

در صورت وجود سنگ کيسه صفرا فقط زير نظر پزشک مورد استفاده قرار گيرد. (1)

هيچ مدرکي دال بر سميت در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد با اينحال مصرف بيش از حد آن ممنوع است. (8)

عوارض جانبي:

ايمني مصرف و قابليت پذيرش کنگر که در مطالعات باليني ثبت گرديده از خوب تا خيلي خوب ميباشد. (1)

موردي از واکنش حساسيتي بعد از خوردن خوراکي گزارش نشده است با اينحال تماس با گياه تازه ميتواند موجب درماتيت تماسي گردد. (1)

نکات قابل توصيه:

1- افزايش چربي هاي خون بويژه کلسترول يک عامل جهاني شناخته شده براي افزايش خطر تصلب شرايين است که از بيماريهاي شايع در سنين بالا و عامل مهمي در مرگ و مير ميباشد. استفاده از قطره خوراکي سينابايل ضمن نداشتن عوارض جانبي داروهاي صناعی کاهنده چربي خون، در کاهش خطر تصلب شرايين تاثير بسزايي دارد.

2- در صورت بروز واکنشهاي حساسيتي، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

3- دور از دسترس اطفال و در ظرف دربسته، دور از نور در دماي 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود .

4- حاوي 25% حجمي اتانول است.

References:

1. Mills S. Bone K. Principles and practice of phytotherapy. Churchill livigstone, 2000: 433-438.

2. Holtmann, G; et al. Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia:a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 18(11-12):1099-1105, December 2003.

3. Rensen, I. van, Wittemer, S. M. Cynara cardunculus subsp. flavescens (formerly Cynara scolymus) -artichoke. Bioavailability and pharmacokinetics of its constituents. Zeitschrift für Phytotherapie, 2003
(Vol. 24) (No. 6) 267-276

4. P. Nazni et al. Hypoglycemic and Hypolipidemic Effect of Cynara Scolymus among Selected Type 2 Diabetic Individuals. Pakistan Journal of Nutrition, 5 (2):147-151, 2006

5. Ann F. Walker et al. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a post-marketing surveillance study. Phytotherapy Research, Volume 15, Issue 1, Pages 58 – 61

6. Ann F.Walker et al. Artichoke Leaf Extract Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome and Improves Quality of Life in Otherwise Healthy Volunteers Suffering from Concomitant Dyspepsia: A Subset
Analysis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Aug 2004, Vol. 10, No. 4 :667 -669

7. P.Matuschowski et al. Pharmacological study of the choleretic efficacy of fresh plant extract from Cynara scolymus, Z Phytother 2005; 26:14-19

8. ضيايي ع و همکاران. مروري بر گياه کنگرفرنگي (Cynara scolymus) فصلنامه گياهان دارويي. 1383، شماره 10:13-1

آخرين باز نگري:19/02/1387rb


بازگشت نسخه چاپی