صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی توسيوین
قيمت(ریال) : 68000
بار کد : 6260084700560
IRC : 1228022760
گیاهان‌مرتبط :

رازیانه

آویشن شیرازی

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی توسيوین

  قطره خوراکي توسيوين Tussivin Oral Drop
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري داراي قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- درمان سرفه حاد

اجزاء فراورده:

اسانس رازيانه شيرين(Foeniculum vulgare) واسانس آويشن شيرازي(Zataria multiflora)

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل 5/3-2/2 ميلي گرم تيمول (ماده اصلي اسانس آويشن شيرازي) و 5/8-5/5 ميلي‌گرم آنتول (ماده اصلي اسانس رازيانه) در هر ميلي‌ليتر

مواد موثره:

تيمول و كارواكرول ،آنتول و فنشون

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

1- آويشن:
کميسيون E مصرف آويشن براي درمان سرفه و برونشيت را تاييد نموده است.(1)
در مورد تيمول و کارواکرول طيف وسيعي از تاثير در برابر باکتريهاي دخيل در عفونتهاي دستگاه تنفس فوقاني مشاهده شده است. اعتقاد بر اين است که تيمول و کارواکرول با ايجاد کمپلکس با پروتئين هاي غشاء باکتري فعاليت ضد باکتري خود را اعمال ميکنند. يک اثر سينرژيستي براي ترکيب تيمول و کرواکرول نيز مشخص شده است. (2)
همچنين مشخص شده است که دوزهاي کافي از تيمول و کارواکرول، داراي اثر شل کنندگي ناي هستند.(2)
کارآزماييهاي مختلف تاثير آويشن بر روي سرفه هاي خلط دار (productive cough) را تاييد نموده اند.(2)
در يک مطالعه دو سو بيخبر تصادفي، 60 بيمار مبتلا به سرفه خلط دار شربت آويشن يا برم هگزين را براي يک دوره 5 روزه دريافت نمودند. براساس گزارش برطرف شدن نشانه هاي بيماري توسط خود بيمار، تفاوت قابل توجهي بين دوگروه مشاهده نشد و هر دو گروه منفعت يکساني از مصرف دارو بردند. پيشرفت قابل توجه غيرآماري در ميزان بهبودي افراد  غير سيگاري در مقايسه با افراد سيگاري در هر دو گروه مشاهده شد.(2)
2- رازيانه:
کميسيون E مصرف رازيانه براي درمان التهاب غشاء مخاطي دستگاه تنفس فوقاني را تاييد نموده است. رازيانه، خلط آور (expectorant) است و فعاليت موکو سيلياري اپي تليوم مژکدار دستگاه تنفس را افزايش ميدهد.(2) ساختمان شيميايي آنتول موجود در رازيانه شبيه به کاتکولامين ها  ( آدرنالين،نورآدرنالين و دوپامين ) است و همانند آدرنالين، رازيانه  متسع کننده برونشها (bronchodilator) ميباشد.(2)
در خوکچه هندي؛ تجويز اسانس رازيانه بصورت بخور داراي اثر خفيف  ضد سرفه(antitussive) يا سرکوب سرفه(cough suppressant) روي سرفه هاي ايجاد شده بوسيله محرکهاي مکانيکي ميباشد.(2) فعاليت ضد باکتري اسانس رازيانه معادل يا بيشتر از آنتي بيوتيکهاي استرپتوپني سيلين، پني سيلين و تتراسايکلين تعيين شده است.(2)

3- آويشن و رازيانه:
به منظور بررسي اثرات اسانس آويشن و رازيانه در درمان سرفه؛ در طي يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي کنترل شده، 119 بيمار با سن بيشتر از 14 سال مبتلا به سرفه حاد؛ سه بار در روز، هر بار 20 قطره از قطره توسيوين( حاوي اسانس رازيانه شيرين و اسانس آويشن شيرازي) يا قطره کلوبوتينول يا دارونما را به مدت 3 روز استفاده نمودند. در پايان اين مدت بهبودي کامل درگروه استفاده کننده از قطره توسيوين و کلوبوتينول، 50% و درگروه دارونما 1/9 % گزارش گرديد. اثر بخشي قطره توسيوين، قطره کلوبوتينول و دارونما در مبتلايان به سرفه خلط دار به ترتيب 7/66 % ، 55% و 3/14% و در مبتلايان به سرفه خشک به ترتيب 5/56 % ، 55% و 20% گزارش گرديد. در ميزان بهبودي سرفه، اختلاف معني داري بين قطره توسيوين و قطره کلوبوتينول با دارونما مشاهده گرديد(p<0.01) اما بين قطره توسيوين و قطره کلوبوتينول تفاوت معني داري وجود نداشت.(p>0.4) .(3)
با توجه به اثرات خلط آوري رازيانه، تسکين سرفه همراه با کمک به خروج خلط از ويژگيهاي قطره توسيوين است.

دستور مصرف:

3 بار در روز، هر بار 20 قطره با يک استکان آب ميل شود. در مواردي که طعم توسيوين مخصوصآ در کودکان مطلوب نباشد ميتوان30-20 قطره از توسيوين را با مقداري آب مخلوط و به صورت موضعي روي ناحيه سينه ماليد.

موارد منع مصرف:

حاملگي، شيردهي، دوران قاعدگي، مبتلايان به آسم آلرژيك، کودکان با سن کمتر از 2 سال

عوارض جانبي:

ندرتآ حساسيت پوست نسبت به نور (فتودرماتيت)، سرگيجه، سردرد و احتمال تهوع و استفراغ در مصرف بيش از مقادير توصيه شده. تيمول موجود در فراورده ممکن است باعث تحريک غشاهاي مخاطي گردد. در صورت مصرف با دوزهاي بالا احتمال ايجاد تشنج وجود دارد.

نکات قابل توصيه:

1- در صورت بروز واکنشهاي حساسيتي، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.
2- همانند ساير داروها ، قطره توسيوين را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
3- بلافاصله پس از مصرف، درب شيشه را محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد. 

References:

1. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 824-825


2. Mills S. Bone K. Principles and practice of phytotherapy. Churchill livigstone, 2000: 122, 378-384, 563-568


3. افضلي حسن و همکاران. بررسي اثرات اسانس رازيانه شيرين(Foeniculum vulgare) و اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora) روي سرفه حاد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس.1377  


بازگشت نسخه چاپی