صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : محلول ميرتکس
قيمت(ریال) : 95000
بار کد : 6260084700515
IRC : 1228022715
گیاهان‌مرتبط :

مورد Myrtle

      

مقاله مرتبط با محلول ميرتکس

  محلول مو ضعي ميرتکس 5%       Myrtex Topical Solution 5%
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري داراي قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- درمان آفت دهان(Minor aphtha)
- تبخال

اجزاء فراورده:

اسانس گياه مورد (Myrtus communis)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 15-9 ميلي گرم 1و 8 سينئول در هر ميلي ليتر از فراورده

مواد موثره:

1و 8 سينئول، آلفا- پينن، ليمونن، لينالول، ميرتنيل استات

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

آفت دهان(Recurrent Aphthous Stomatitis) در زمره شايعترين ضايعات دهاني است و بصورت يک يا چند زخم محدود به مخاط دهان که دردناک و عود کننده است تظاهر مي کند. اوج شيوع فصلي آفت دهان در زمستان و بهار است و تقريباً 20 درصد از کل جمعيت در هر مقطع زماني به اين بيماري مبتلا ميباشند.(1)
عوامل موثر در ايجاد آفت به دو دسته عوامل اتيولوژيک (مانند عوامل باکتريايي، عوامل ويروسي، اختلالات ايمونولوژيک، عوامل ژنتيکي، کمبود آهن و ويتامين هاي گروه B) و عوامل تسريع کننده (مانند عوامل آلرژيک، تروما، عوامل رواني، شرايط هورموني و...) تقسيم ميشوند.درمان موفق آفت مستلزم تشخيص صحيح، شناسايي و کنترل عوامل موثر در ايجاد آفت به منظور کاهش وسعت ضايعه، درد يا طول دوره زخم هاست اما به علت مشخص نبودن عوامل ايجادي و علامتي بودن درمانهاي موجود، روند درماني معمولاً رضايت بخش نيست.اسانس گياه مورد داراي اثرات آنتي ميکروبيال است(2) و در متون طب ايراني به استفاده از آن در شستشو و ضد عفوني کردن زخم ها، رفع تحريکات مخاط دهان، تسکين درد دندان و رفع سستي لثه ها و زخمهاي دهان اشاره شده است.(4و3)
در يک کارآزمايي باليني دوسو بيخبر با روش نمونه برداري مستمر، 137 بيمار مبتلا به آفت دهان به ترتيب مراجعه در 3 گروه A ( محلول مورد 5% )، گروه B
( محلول مورد 10% ) يا گروه C( محلول دارونما ) قرار گرفته و از روز مراجعه تا يک روز بعد از التيام کامل ضايعه، روزي 6-5 بار، هربار 10 قطره از محلول را روي يک تکه پنبه کوچک ريخته و به مدت 30-20 ثانيه روي ضايعه آفتي قرار دادند. حداقل يک هفته بعد از شروع درمان بيماران مجدداً مورد معاينه کلينيکي قرار گرفتند و مدت زمان قطع سوزش و بهبودي کامل ضايعات از زمان شروع درمان در پرسشنامه آنان ثبت گرديد.
بر اساس نتايج اين مطالعه ميانگين مدت زمان قطع سوزش و بهبودي کامل ضايعات آفتي مينور در گروه A تفاوت معني داري با گروه B (p<0.001 ) و با گروه C (p<0.05 ) نشان داد. محققين نتيجه گرفتند محلول مورد 5% در کاهش مدت سوزش و طول دوره زخم آفتي مينور موثر ميباشد. در اين بررسي هيچگونه اثر سمي يا عارضه جانبي ناشي از محلول مورد گزارش نشد.(5)

دستور مصرف:

6-5 بار در روز، هر بار 10 قطره از محلول ميرتکس را روي يک تکه پنبه کوچک ريخته و به مدت 30-20 ثانيه روي ضايعه آفتي قرار دهيد.

موارد منع مصرف:

دوران بارداري، شيردهي، کودکان، بيماران مبتلا به کانسر

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، هيچگونه عارضه اي مشاهده نشده است.

تداخلات دارويي:

موردي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

1- قبل از شروع مصرف محلول ميرتکس، با پزشک يا داروساز مشورت نماييد.
2- در صورتي که همزمان با شروع نشانه هاي آفت از محلول ميرتکس استفاده شود، تاثير بيشتري خواهد داشت.
3- با قرار دادن پنبه آغشته به ميرتکس روي ضايعه آفتي، معمولاً ابتدا احساس سوزش و سپس بي حسي موقت ناحيه زخم بروز ميکند. لذا احساس سوزش پس از مصرف دارو طبيعي است.
4- از قرار دادن پنبه آغشته به ميرتکس روي ضايعه آفتي بيش از زمان توصيه شده خودداري نماييد.
5- همانند ساير داروها، محلول ميرتکس را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
6- بلافاصله پس از مصرف ميرتکس، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد. 

References:

1.Sonis S.T. et al. Principles and Practice of Oral Medicine. 2nd ed. Philadelphia: W.B Saunders Co.1995:346-9
 

2. Lis-Balchin Maria. Aromatherapy science: A guide for healthcare professionals. Pharmaceutical press. 2006:252
 

3. عقيلي خراساني محمدحسين. مخزن الادويه. چاپ دوم. انتشارات انقلاب اسلامي. 1371: 88
 

4. زرگري علي.گياهان دارويي. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. جلد دوم.  6:1374-301
 

5. عظيمي حسيني صديقه، بديعي بهزاد. بررسي تاثير داروي گياهي مورد(myrtle) در درمان ضايعات آفتي مخاط دهان. دانشکده دندانپزشکي قزوين. پايان نامه شماره60 ؛ 1377: 112-82


بازگشت نسخه چاپی