صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : لوسيون مايکودرم
قيمت(ریال) : 54000
بار کد : 6260084713379
IRC : 1228048937
گیاهان‌مرتبط :

درمنه

      

مقاله مرتبط با لوسيون مايکودرم

لوسيون مو ضعي مايکودرم Mycoderm Topical Lotion

شکل دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري داراي قطره چکان

موارد مصرف:

- درمان بيماري هاي قارچي سطحي: تينه آ ورسيکالر

اجزاء فراورده:

اسانس درمنه (Artemisia sieberi)

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل 15 ميلي گرم آلفاتوجون در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

آلفاتوجون

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

تينه آ ورسيکالر عفونت قارچي مزمن و معمولاً بدون علامت سطح پوست است که با وجود لکه هايي با اندازه و رنگ مختلف همراه با پوسته هاي آردي يا سبوسي شکل مشخص ميشود. محل ضايعه بيشتر در سينه، بازو، شکم و پشت است. عامل اين بيماري يک مخمر چربي دوست به نام مالاسزيا فورفور است که در شرايطي مانند مصرف کورتيکوستروئيدها، عفونتهاي مزمن، تعريق زياد و حاملگي بيماريزا ميشود. اين بيماري در مناطق گرم و مرطوب (مانند شمال و جنوب کشور و سواحل درياچه اروميه) و در افراد جوان شايعتر است. راه سرايت بيماري تماس مستقيم با شوره هاي آلوده مثلاً دراثر شنا کردن در استخرهاي عمومي، کناردريا، استفاده از البسه زير و حوله افراد مبتلا ميباشد و بيماران معمولاً بجز خارش مختصر و تغيير رنگ پوست در نواحي مبتلا شکايت ديگري ندارند.

در محيط آزمايشگاه ؛ اسانس درمنه داراي اثرات ضدقارچ ميباشد. به عنوان نمونه MIC آن در مقابل تينه آ ورسيکالر 1:1280 گزارش شده است.
بر اساس نتيجه يک گزارش موردي، پس از 14 هفته درمان با لوسيون درمنه، کچلي ناخن يک بيمار که به علت مشکلات کبدي قادر به استفاده از گريزئوفولوين نبوده، بهبود يافته است.(1)

در بررسي انجام شده در حيوانات( سگ و گربه) مبتلا به درماتوفيتوزيس؛ بهبودي کامل در 77.3% گربه ها و 71.4% سگهاي تحت درمان با اسانس درمنه رخ داد که در مورد حيوانات تحت درمان با کلوتريمازول موضعي به ترتيب 70.8% و 66.7% بود و بر اساس بهبودي باليني و نتايج مايکولوژي اختلاف معني داري بين حيوانات تحت درمان با اسانس درمنه و کلوتريمازول مشاهده نشد.(2)

در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر؛ 60 بيمار مبتلا به تينه آ ورسيکالر به صورت تصادفي در دو گروه لوسيون درمنه 5% يا لوسيون کلوتريمازول قرار گرفتند تا به مدت 2 هفته روزي2 بار از لوسيون بصورت موضعي استفاده نمايند. بيماران تا 2 هفته بعد از اتمام دوره درماني از نظر عود بيماري پيگيري شدند. بر اساس نتايج اين بررسي، در هفته 2 بهبودي کلينيکي در گروه کلوتريمازول60.7% و در گروه درمنه 77.42% بود که در هفته 4 به ترتيب به 57.14 % و 93.5% رسيد که نشانگر عود در گروه کلوتريمازول است. بهبودي از نظر آزمايشگاهي در گروه کلوتريمازول در هفته دوم 69% و در هفته چهارم 61.5% و تفاوتها در هر دو مرحله معني دار بود(p=0.001) اما 7.5% عود وجود داشت. بهبودي از نظر آزمايشگاهي در گروه درمنه در هفته دوم 87.1% و در هفته چهارم100% و از نظر آماري تفاوتها در هر دو مرحله معني دار بود(p=0.001) و 4 هفته پس از درمان نسبت به لوسيون کلوتريمازول تفاوت معني داري مشاهده گرديد (p=0.001) و عود ضايعات وجود نداشت. 2هفته پس از درمان؛ بهبودي کامل( از بين رفتن علائم باليني و منفي شدن نتايج آزمايشگاهي) در گروه کلوتريمازول 50% و در گروه درمنه 70% گزارش شد که اين تفاوت معني دار نبود. در طي اين بررسي عارضه اي گزارش نشد. محققين نتيجه گرفتند در درمان تينه آ ورسيکالر لوسيون درمنه نسبت به کلوتريمازول عملکرد بهتري دارد و عود بيماري نيز رخ نميدهد.

دستور مصرف:

با توجه به وسعت ناحيه مبتلا؛ روزي 2 بار، هر بار حداکثر 35 قطره از لوسيون مايکودرم روي ناحيه ماليده شود. دوره درمان طبق نظر پزشک معالج به مدت 4-2 هفته ميباشد.

موارد منع مصرف:

- دوران بارداري، شيردهي، کودکان

- افراد مبتلا به تشنج

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه اي مشاهده نشده است. با اينحال احتمال بروز واکنش هاي حساسيت پوستي مانند سوزش، خارش، بثورات جلدي در افراد مستعد وجود دارد.

تداخلات دارويي:

موردي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

1- اين محلول خوراکي نيست.
2- قبل از شروع مصرف مايکودرم، با پزشک يا داروساز مشورت نماييد.
3- در هر بار مصرف حداکثر 35 قطره استفاده شود.
4- همانند ساير داروها، لوسيون مايکودرم را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
5- بلافاصله پس از مصرف مايکودرم، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.


References:

1. ديانتي منصور، اسدي محمدعلي. گزارش يک مورد درمان کچلي ناخن با داروي گياهي درمنه. فصلنامه علمي پژوهشي فيض. شماره 19، پاييز1380: 108-104
2. خسروي عليرضا، شيراني داريوش، محمودي محمود. ارزيابي کاربرد اسانس درمنه در درمان حيوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفيتوزيس. مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران، دوره 58 ، شماره3. 1382:295-293
3. Mansouri P, Kashanian M, Bekhradi R, Hekmat H.
Artemisia sieberi lotion 5% compared with Clotrimazole lotion in the treatment of Tinea versicolor. Iranian J Pharm Res 2004: 3 (Supplement 2): 38-38

آخرين بازنگري:18/03/1388rb


بازگشت نسخه چاپی