صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > مقاله > 

نام گیاه :   اکالیپتوس

کد کالا :   21

داروهای مرتبط :   بخورسونا  افشرده اکالیپتوس  

اکالیپتوس

spp Eucalyptusاکالیپتوس درختی از تیره موردیها می باشد که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل‌های انبوهی می‌دهد و ارتفاع آن به ۱۴۵ متر و محیط تنه آن به ۲۵ متر می‌رسد. در حال حاضر در هندوستان و آفریقای شمالی هم جنگلهای وسیعی از اکالیپتوس وجود دارد. این درخت بیشتر به منظور استفاده از چوب آن کاشته می شود.
جنس اکالیپتوس در حدود 600 گونه گیاه درختی و به ‌ندرت درختچه ای دارد که همیشه‌سبز هستند.گیاهشناسی:


درخت اکالیپتوس همیشه‌سبز است (نه به معنای اینکه برگ ها هرگز نمی ریزند بلکه برگ های جدید جای برگ های ریخته را می گیرند). برگهایش دو گونه است: برگ های جوان آن به شکل قلب، متقابل و افقی است ولی برگ های مسن آن متناوب و کشیده و داسی‌شکل و به رنگ سبز مایل به خاکستری هستند.

 

مقاله کامل اکالیپتوس را از اینجا بردارید


مقاله مرتبط با اکالیپتوس

خلاصه


بازگشت نسخه قابل چاپ