صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > مقاله > 

نام گیاه :   مرزه

کد کالا :   29

داروهای مرتبط :   قطره خوراکی لومکس  

مرزه Satureja hortensis
گیاهی است علفی یکساله و دارای ساقه منشعب به طول 10 تا 30 سانتیمتر که به سهولت بر اثر دارابودن ظاهری به رنگ سبز، خاک‌آلود یا مایل به خاکستری از گونه های مجاور تشخیص داده می شود. رنگ ساقه آن تیره‌تر از برگ است بعلاوه در محل گره‌ها انشعاباتی حاصل می کند که آنها نیز به نوبه خود منشعب می گردند؛ به طوریکه گیاه به صورت بوتة پرپشتی جلوه می‌نماید.


مرزه به دو صورت خودرو و کشت‌شده وجود دارد. پرورش اين گياه به عنوان سبزي خوراکي بوده و استفاده خشک آن در ادويه‌جات در نقاط مختلف ايران رايج است.گیاهشناسی:


گياهي است علفي، يکساله و داراي ساقه هاي منشعب به طول تا 30 سانتي متر. رنگ این گياه سبز کدر مي باشد که با همين مشخصه با ديگر گونه ها متفاوت است. ساقه مرزه داراي گره هايي است که از همين گره ها ساقه هاي ديگر منشعب مي شوند و اين ساقه ها نيز به نوبة خود داراي انشعاباتي جديد مي‌گردند؛ به همين دليل بوته گياه به صورت پرشاخه و پرپشت به نظر مي‌رسد. برگ هاي گياه باريک، دراز، نوک‌تيز، نرم و پوشيده از تارهاي کوتاه است که مات و کدر به نظر مي رسند. برگ هاي مرزه همچنين داراي يک رگبرگ و غده هاي حاوي اسانس است. گلهاي آن نيز کوچک، دو جنسی و به رنگ سفيد، سفيد مايل به گلي يا گلي‌رنگ است که در فصل تابستان ظاهر مي شوند. اين گلها به صورت ضخيم و در طول ساقه قرار گرفته اند. میوه کوچک، کروی شکل و از نوع کپسول است.

مقاله کامل مرزه را از اینجا بردارید


مقاله مرتبط با مرزه

خلاصه


بازگشت نسخه قابل چاپ