صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > مقاله > 

نام گیاه :   کنگر فرنگی

کد کالا :   23

داروهای مرتبط :   قطره خوراکی سينا بايل  

کنگرفرنگی (آرتیشو)

 scoolymus Cynaraآرتیشو گیاهی است چندساله درای ساقه‌ای راست که ارتفاع آن به حدود یک متر می‌رسد. برگهای آن پهن و دراز، مانند برگهای کاهو است که به رنگ سبزتیره می‌باشد. میوه آن در انتهای ساقه که به شکل میوه کاج یا سیب فلس‌دار است مشاهده می‌شود‌. گلبرگهای آن ضخیم‌ و گوشتی بوده و انتهای گلبرگها ضخیم‌تر است که مصرف خوراکی دارد‌. کنگرفرنگی گیاهی است علفی که در ایران نیز پرورش داده می‌شود و در طب جدید عصارهٔ آن تجویز می‌شود.گیاهشناسی:


گیاهی است پایا و دارای ساقه راست، شیاردار و به ارتفاع2- 5/1 متر که منشأ اولیه آن در منطقه مدیترانه بوده است ولی امروزه به علت پرورش به منظور تغذیه و استفاده های دارویی در نواحی مختلف یافت می شود. آرتیشو ریشه حجیم و برگهای بسیار بزرگ، منقسم به قطعات نامنظم و دندانه‌دار دارد. سطح فوقانی پهنک برگهای آن نیز به رنگ سبز ولی سطح تحتانی آن به علت دارا بودن تارهای سفید رنگ و فراوان پوشیده از کرک به نظر می رسد. کاپیتول آن بسیار بزرگ و شامل گلهای لوله ای محصور در براکته هائی با ظاهر متفاوت (بر حسب نژادهای مختلف گیاه) است ولی این برکته‌ها در نژادهای مختلف ممکن است در قسمت انتهایی با ظاهر گرد یا نوک‌تیز و غیره باشد. ناحیه غیرآزاد براکته های آن که به قاعده کاپیتول پیوستگی پیدا می کند گوشتدار و دارای ذخائر غذایی مختلف است. نهنج ضخیم و گوشتدار آن شامل گلهای زیبائی به رنگ آبی یا آبی مایل به بنفش و میوه اش شفاف، به رنگ قهوه ای تیره و منتهی به تارهای سفید و متعددی در قسمت انتهایی است.


 

مقاله کامل کنگرفرنگی را از اینجا بردارید

 

 


مقاله مرتبط با کنگر فرنگی

خلاصه


بازگشت نسخه قابل چاپ