صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > مقاله > 

نام گیاه :   رازیانه

کد کالا :   05

داروهای مرتبط :   قطره خوراکی توسيوین  قطره خوراکی فنلين  

رازیانـه

با توجه به اینکه رویکرد جهانی به سمت داروهای گیاهی و فاصله گرفتن از داروهای شیمیائی است، توجه بیش از پیش به گیاهان داروئی را ایجاب می‌نماید. یکی از عمده‌ترین مشکلات در این زمینه محدود بودن گیاهان موجود در طبیعت است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا با برداشت بی‌رویه شاهد انقراض آنها نباشیم و با کشت و اهلی نمودن آنها جوابگوی نیاز روزافزون جامعه به این گیاهان باشیم. اولین قدم در این راه شناسائی و آشنائی با نحوۀ کشت و شرایط ایده‌آل پرورش این گیاهان است. در همین راستا در این بروشور سعی بر آشنائی بیشتر با گیاه داروئی رازیانه را داریم.یکی از گیاهان داروئی با ارزش « رازیانه » است.
رازیانه به صورت سبزی یک مادۀ غذائی بسیار مفید، سهل‌الهضم، آرام کننده معده و روده و کمی ملین است. به صورت گیاه‌درمانی مصرف آن به خصوص به زنان توصیه شده است. زیرا از طرفی جریان عادت ماهانه را تسهیل کرده و از سوئی دیگر شیر مادران شیرده را زیاد می‌کنـد.
رازیانه اشتهاآور، محرک، مقوی و آرامبخش بوده و در رفع انواع انگلها مؤثر است.
رازیانه باعث تسکین سرفه، سیاه‌سرفه و آسم می‌شود و اندامها را پاک می‌کند.
رازیانه به صورت مایع غرغره جهت تسکین درد گلو و کمپرس کردن جهت رفع درد معده بسیار مؤثر است.

اطلاعات بیشتر درباره گیاه رازیانـه را دانلود نمایید


مقاله مرتبط با رازیانه

خلاصه


بازگشت نسخه قابل چاپ