صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > مقاله > 

نام گیاه :   گزنه

کد کالا :   34

داروهای مرتبط :   قطره خوراکی اورتيدين   

گزنه: Urtica dioicaگزنه، انجره، گزنة دوپایه، نبات‌النار از اسامی متداول این گیاه است. گزنه گياهي است علفي و چندساله که ساقه آن چهارگوش بوده و بطور قائم تا ارتفاع يک متر بالا مي رود. اين گياه در خرابه ها، ‌باغها و نقاط مرطوب که چهارپايان از آن عبور مي کنند به حالت خودرو مي رويد. ريشه اين گياه خزنده بوده و در ناحيه‌اي که سبز مي‌شود کم‌کم تمام منطقه را فرا‌مي‌گيرد. ساقه اين گياه را پرزها و تارهاي مخروطي شکل پوشانده که در صورت لمس کردن ساقه به دست مي‌چسبد و پوست را مي‌گزد که توليد خارش و سوزش مي کند و شايد به همين دليل آن را گزنه ناميده‌اند. تخم آن نرم، ريز و تيره‌رنگ و مانند تخم کتان است قسمت مورد استفاده اين گياه برگهاي تازه، ريشه، شيره و دانه آن است.گیاهشناسی:


گزنه درشت یا انجرة کبیر گیاهی است چندساله، ساقة آن چهارگوشه و بلندی آن تا یک متر می رسد و پوشیده از تار و پرزهای چسبناک و ساختمان آن به شدت لیفی می باشد. برگهای آن متقابل بیضی بزرگ نوک تیز با دندانه‌های درشت و رگبرگهای خیلی مشخص می‌باشد. گلهای آن به رنگ سبز روشن یا کمی زرد، معمولاً در دو پایة جداگانه ماده و نر قرار دارند. علامت و نشانة پایة ماده آن این است که گلهای خوشه‌ای آن پس از عمل تلقیح و شروع تشکیل میوه از حال افراشته به صورت خمیده درمی‌آید. ریشة گزنه درشت، خزنده است و در فواصل مختلف ریشکهای تازه از آن روییده و منشاء ساقة هوایی و گیاه جدیدی می شود و به همین دلیل این گیاه به‌سرعت گسترش می‌یابد. پرزها و تارهای مخروطی‌شکل که گیاه را پوشانده، چسبناک و گزنده است و پس از لمس‌کردن پرزها به پوست دست می‌چسبد و ترشحات سوزاننده‌ای از جنس اسیدفورمیک از خود وارد پوست می‌کند که ایجاد سوزش خارش و ناراحتی می‌نماید. تخم آن نرم، براق و کمی پهن و تیره رنگ است. از تخم کنجد بزرگتر و کمی شبیه تخم کتان می‌باشد.
 

مقاله کامل گزنه را ازاینجا بردارید

 


مقاله مرتبط با گزنه

خلاصه

گزنه، انجره، گزنة دوپایه، نبات‌النار از اسامی متداول این گیاه است


بازگشت نسخه قابل چاپ