صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > بایگانی تحقیقات انجام شده > 


تحقیقات انجام شده 

عنوان مقاله نویسنده تاريخ
 بررسی بالینی اثر قطره حاوی اسانسهای آویشن شیرازی و رازیانه روی سرفه حاد و مقایسه آن با پلاسبو و قطره کلوبوتینول
بررسی بالینی اثر قطره حاوی اسانسهای آویشن شیرازی و رازیانه روی سرفه حاد و مقایسه آن با پلاسبو و قطره کلوبوتینول
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی بالینی اثر قطره حاوی اسانس آویشن شیرازی در درمان دردهای IBS
بررسی بالینی اثر قطره حاوی اسانس آویشن شیرازی در درمان دردهای IBS
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی بالینی اثرات پائین‌آورنده کلسترول و تری‌گلیسرید خون قطره دیلسان و مقایسه آن با داروهای تنظیم‌کننده چربی خون
بررسی بالینی اثرات پائین‌آورنده کلسترول و تری‌گلیسرید خون قطره دیلسان و مقایسه آن با داروهای تنظیم‌کننده چربی خون
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 استخراج روغن اسانسی زیره سبز در مقیاس نیمه صنعتی توسط CO2 فوق بحرانی
استخراج روغن اسانسی زیره سبز در مقیاس نیمه صنعتی توسط CO2 فوق بحرانی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تهیه قطره بابونه از گلهای گیاه Matricaria chamomilla
تهیه قطره بابونه از گلهای گیاه Matricaria chamomilla
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی قارچ مولد کاندیدیازیس (Candida albicans) و مقایسه آن با نیستاتین به صورت Invitro
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی قارچ مولد کاندیدیازیس (Candida albicans) و مقایسه آن با نیستاتین به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 اثر ضد اسپاسم اسانس کلپوره (Teucerium polium) بر روی عضله ایلئوم رات
اثر ضد اسپاسم اسانس کلپوره (Teucerium polium) بر روی عضله ایلئوم رات
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر داروی گیاهی مورد در درمان ضایعات آفتی مخاط دهان
بررسی تأثیر داروی گیاهی مورد در درمان ضایعات آفتی مخاط دهان
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر تحریک زائی پوستی و حساسیت آلرژیک اسانس و داروی مورد (Myrtus communis) شرکت باریج‌اسانس
بررسی اثر تحریک زائی پوستی و حساسیت آلرژیک اسانس و داروی مورد (Myrtus communis) شرکت باریج‌اسانس
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 اثر ضد اسپاسم اسانس مرزه (Satureia hortensis) بر روی عضله رات (Invitro) و اثر ضد اسهال آن در موش سوری سالم (Invitro)
اثر ضد اسپاسم اسانس مرزه (Satureia hortensis) بر روی عضله رات (Invitro) و اثر ضد اسهال آن در موش سوری سالم (Invitro)
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس مرزه (Satureia hortensis) بر روی برخی باکتریهای مولد اسهال (Invitro) و مقایسه آن با چند آنتی‌بیوتیک
بررسی اثر اسانس مرزه (Satureia hortensis) بر روی برخی باکتریهای مولد اسهال (Invitro) و مقایسه آن با چند آنتی‌بیوتیک
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثرات اسانسهای گیاهی باریجه (Ferula gummosa) و اسطوخدوس (Lavandula stoechas) بر روی باکتریهای مسبب آکنه (Invitro) و مقایسه با کلیندامایسین
بررسی اثرات اسانسهای گیاهی باریجه (Ferula gummosa) و اسطوخدوس (Lavandula stoechas) بر روی باکتریهای مسبب آکنه (Invitro) و مقایسه با کلیندامایسین
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
صفحۀ قبل    1    2    3    4