صفحه اصلی > بایگانی اخبار > 


اخبار شرکت داروسازی باریج اسانس 

عنوان خبر منبع تاريخ
 حضور باریج اسانس در پنجمین کنگره ملی گیاهان داروئی
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/03/03
 آکهی تبلیغاتی پروستا باریج در "نوین پزشکی" و لیمو وزیره در "خانواده سبز"
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/03/01
 حمایت باریج اسانس از پنجمین کنگره ملی گیاهان داروئی
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/02/27
 حمایت باریج اسانس از نخستین همایش اسانس ایران
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/02/21
 باریج اسانس در شبکه سه سیما
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/02/13
 انعکاس خبری مراسم روز جهانی زمین پاک در باریج اسانس
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/02/07
 مراسم روز جهانی زمین پاک در باریج اسانس
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/02/06
 آگهی تبلیغاتی اشتها آور و عناب باریج در فصلنامه طبیب سبز
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/01/28
  سمینار بازآموزی " کلیات گیاه درمانی و مروری برگیاهان موثردر بیماری های گوارش"
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/01/21
 آگهی تبلیغاتی لیمو ترش و زیره در مجله خانواده سبز491 و 492
 واحد برندینگ و توسعه بازار  1395/01/14
صفحۀ قبل    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   صفحۀ بعد