صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > بایگانی تحقیقات انجام شده > 


تحقیقات انجام شده 

عنوان مقاله نویسنده تاريخ
 بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره خشک کلپوره
بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره خشک کلپوره
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت حاد اسانس ژرانیوم در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
بررسی سمیت حاد اسانس ژرانیوم در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت حاد اسانس مورد در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
بررسی سمیت حاد اسانس مورد در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت حاد اسانس پرتقال در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
بررسی سمیت حاد اسانس پرتقال در موش سوری به روش تزریق داخل صفاقی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانسهای مرزه و آویشن روی میکروبهای مولد عفونت بیمارستانی به صورت Invitro
بررسی اثر اسانسهای مرزه و آویشن روی میکروبهای مولد عفونت بیمارستانی به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر چند اسانس گیاهی روی باکتری آرکانوباکترپایوژنز به صورت Invitro
بررسی اثر چند اسانس گیاهی روی باکتری آرکانوباکترپایوژنز به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی روی چند باکتری پاتوژن ارسال از دانشکده دامپزشکی
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی روی چند باکتری پاتوژن ارسال از دانشکده دامپزشکی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر چند نوع اسانس گیاهی روی گاردنرلا واژینالیس و کاندیدا آلبیکنس به صورت Invitro
بررسی اثر چند نوع اسانس گیاهی روی گاردنرلا واژینالیس و کاندیدا آلبیکنس به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر اسانس زیره سبز بر وزن موشهای صحرائی (قسمت اول)
بررسی تأثیر اسانس زیره سبز بر وزن موشهای صحرائی (قسمت اول)
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 اثر اسانس پوست پرتقال بر فشار خون در رات
اثر اسانس پوست پرتقال بر فشار خون در رات
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثرات ضد التهاب و ضد درد موضعی اسانس کرفس، اسانس نعنا، عصاره پنتانی بذر گشنیز و ترکیب آنها
بررسی اثرات ضد التهاب و ضد درد موضعی اسانس کرفس، اسانس نعنا، عصاره پنتانی بذر گشنیز و ترکیب آنها
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ و عصاره مریم گلی و قرص Sweatosam
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ و عصاره مریم گلی و قرص Sweatosam
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ و عصاره برگ افسنطین
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ و عصاره برگ افسنطین
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اسیدهای چرب و پایداری روغن کنجد
بررسی اسیدهای چرب و پایداری روغن کنجد
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در میوه خارخسک
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در میوه خارخسک
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار قندها در کتیرا و ژل آن
شناسائی و تعیین مقدار قندها در کتیرا و ژل آن
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تعیین مقدار هیدراتهای کربن در شکر تیغال
تعیین مقدار هیدراتهای کربن در شکر تیغال
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار کربوهیدراتها در ترنجبین
شناسائی و تعیین مقدار کربوهیدراتها در ترنجبین
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر محلول حاوی اسانس مورد در درمان ورم پستان در گاو مقایسه آن با داروهای رایج
بررسی اثر محلول حاوی اسانس مورد در درمان ورم پستان در گاو مقایسه آن با داروهای رایج
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر محلول درمنه در درمان حیوانات مبتلا به درماتوفیتوزیس و مقایسه آن با داروهای استاندارد
بررسی اثر محلول درمنه در درمان حیوانات مبتلا به درماتوفیتوزیس و مقایسه آن با داروهای استاندارد
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 مقایسه تأثیر داروهای تهیه شده از اسانسهای گیاهی با 3 غلظت مختلف، کلیندامایسین و پلاسبو در درمان اکنه ولگاریس
مقایسه تأثیر داروهای تهیه شده از اسانسهای گیاهی با 3 غلظت مختلف، کلیندامایسین و پلاسبو در درمان اکنه ولگاریس
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تعیین تأثیر پماد مورد و مقایسه آن با پماد آنتی هموروئید در درمان علائم هموروئید
تعیین تأثیر پماد مورد و مقایسه آن با پماد آنتی هموروئید در درمان علائم هموروئید
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر درمانی داروهای گاسترولیت، مرزه و میسکچر آویشن در سوء هاضمه فانکشنال و مقایسه آن با ترکیب دو داروی رانیتیدین و متوکلوپرامید
بررسی اثر درمانی داروهای گاسترولیت، مرزه و میسکچر آویشن در سوء هاضمه فانکشنال و مقایسه آن با ترکیب دو داروی رانیتیدین و متوکلوپرامید
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تأثیر قطره حاوی اسانس گیاه آویشن شیرازی در درمان علائم سندرم روده تحریک پذیر
تأثیر قطره حاوی اسانس گیاه آویشن شیرازی در درمان علائم سندرم روده تحریک پذیر
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 اثر عصاره حنا شرکت باریج اسانس در کاهش تعریق کف دست و مقایسه آن با محلول آلومینیوم کلراید
اثر عصاره حنا شرکت باریج اسانس در کاهش تعریق کف دست و مقایسه آن با محلول آلومینیوم کلراید
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر لوسیونهای حاوی اسانسهای باریجه و لاواند با غلظتهای مختلف بر روی علائم آکنه و لگاریس و مقایسه آن با محلول کلیندامایسین
بررسی تأثیر لوسیونهای حاوی اسانسهای باریجه و لاواند با غلظتهای مختلف بر روی علائم آکنه و لگاریس و مقایسه آن با محلول کلیندامایسین
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر بالینی فرآوردۀ موضعی تهیه شده از عصاره برگ گیاه سدر در درمان اگزما و مقایسه آن با پلاسبو
بررسی اثر بالینی فرآوردۀ موضعی تهیه شده از عصاره برگ گیاه سدر در درمان اگزما و مقایسه آن با پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت تحت مزمن اسانس شوید
بررسی سمیت تحت مزمن اسانس شوید
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت حاد اسانس درمنه از طریق خوراکی و موضعی در حیوانات آزمایشگاهی
بررسی سمیت حاد اسانس درمنه از طریق خوراکی و موضعی در حیوانات آزمایشگاهی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر ضد درد و ضد التهاب سیستمیک عصاره‌های مختلف بذر گشنیز در مدلهای آزمایشگاهی
بررسی اثر ضد درد و ضد التهاب سیستمیک عصاره‌های مختلف بذر گشنیز در مدلهای آزمایشگاهی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر ضد التهاب موضعی اسانس گیاه ژرانیوم در حیوانات آزمایشگاهی
بررسی اثر ضد التهاب موضعی اسانس گیاه ژرانیوم در حیوانات آزمایشگاهی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثرات مهاری دو اسانس مختلف گیاه آویشن شیرازی روی انقباضات ایلئوم جدا شده رت در مقایسه با یک نوع محصول شرکت
بررسی اثرات مهاری دو اسانس مختلف گیاه آویشن شیرازی روی انقباضات ایلئوم جدا شده رت در مقایسه با یک نوع محصول شرکت
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 اثر اسانس شوید بر غلظت سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، HLD و LDL در رات
اثر اسانس شوید بر غلظت سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، HLD و LDL در رات
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تعیین مقدار کربوهیدراتها در ژل برگ گیاه صبر زرد
تعیین مقدار کربوهیدراتها در ژل برگ گیاه صبر زرد
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 جداسازی و تعیین مقدار فلاونوئیدهای برگ زیتون و فرآورده داروئی آن به وسیلۀ HPLC
جداسازی و تعیین مقدار فلاونوئیدهای برگ زیتون و فرآورده داروئی آن به وسیلۀ HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اسیدهای چرب موجود در روغن بذر گل مغربی
بررسی اسیدهای چرب موجود در روغن بذر گل مغربی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار سیلیمارین در گیاه خار مریم و چند فرآوردۀ داروئی آن
شناسائی و تعیین مقدار سیلیمارین در گیاه خار مریم و چند فرآوردۀ داروئی آن
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار سالیسیلاتها در پوست چندگونه بید و فرآوردۀ داروئی آن
شناسائی و تعیین مقدار سالیسیلاتها در پوست چندگونه بید و فرآوردۀ داروئی آن
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ گل سرخ
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ گل سرخ
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 آنالیز کیفی و کمی فلاونوئیدهای برگ سدر و فرآوردۀ داروئی آن
آنالیز کیفی و کمی فلاونوئیدهای برگ سدر و فرآوردۀ داروئی آن
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ ژینکو و فرآورده‌های داروئی آن به روش HPLC
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در برگ ژینکو و فرآورده‌های داروئی آن به روش HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی بالینی اثر قطره‌های خوراکی حاوی اسانس رازیانه در رفع علائم دیسمنوره اولیه
بررسی بالینی اثر قطره‌های خوراکی حاوی اسانس رازیانه در رفع علائم دیسمنوره اولیه
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی سمیت حاد و تعیین LD50 اسانس رازیانه در موش صحرائی
بررسی سمیت حاد و تعیین LD50 اسانس رازیانه در موش صحرائی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس رازیانه شیرین روی مهار انقباضات ناشی از اکسی توسین و پروستاگلاندین E2 در رحم جداشده موش صحرائی
بررسی اثر اسانس رازیانه شیرین روی مهار انقباضات ناشی از اکسی توسین و پروستاگلاندین E2 در رحم جداشده موش صحرائی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تعیین اثر ژل موسیلاژی و ژل داروئی تهیه شده از ژل موسیلاژی صبر زرد در بهبود زخمها و سوختگیها و مقایسه آن با کرم سولفادیازین نقره
بررسی تعیین اثر ژل موسیلاژی و ژل داروئی تهیه شده از ژل موسیلاژی صبر زرد در بهبود زخمها و سوختگیها و مقایسه آن با کرم سولفادیازین نقره
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی کیفی و کمی مشتقات آنتراکینونی در برگهای گیاه صبر زرد با استفاده از روش تین‌لایرکروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری
شناسائی کیفی و کمی مشتقات آنتراکینونی در برگهای گیاه صبر زرد با استفاده از روش تین‌لایرکروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس درمنه روی قارچهای درماتوفیتی در محیط Invitro
بررسی اثر اسانس درمنه روی قارچهای درماتوفیتی در محیط Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی روی باکتری هلیکوباکترپیلوری به صورت Invitro
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی روی باکتری هلیکوباکترپیلوری به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار کلروژنیک اسید در عصاره هیدروالکلی برگ کنگر فرنگی به روش اسپکتروفتومتری
شناسائی و تعیین مقدار کلروژنیک اسید در عصاره هیدروالکلی برگ کنگر فرنگی به روش اسپکتروفتومتری
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تعیین مقدار پلی‌ساکاریدهای موجود در عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه به روش کالریمتری
تعیین مقدار پلی‌ساکاریدهای موجود در عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه به روش کالریمتری
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
صفحۀ قبل    1    2    3    4   صفحۀ بعد