صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > بایگانی تحقیقات انجام شده > 


تحقیقات انجام شده 

عنوان مقاله نویسنده تاريخ
 بررسی اثرات آنتی آندروژن گیاه پنج انگشت Vitex agnus castus در رات نر
بررسی اثرات آنتی آندروژن گیاه پنج انگشت Vitex agnus castus در رات نر
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی کارآیی دو پماد حاوی اسانس مرزه و آویشن بر جمعیتهای میکروبی در زخمهای تجربی موش
بررسی کارآیی دو پماد حاوی اسانس مرزه و آویشن بر جمعیتهای میکروبی در زخمهای تجربی موش
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی ساپونینهای برگ و عصاره گیاه عشقه (Hedera helix)
بررسی ساپونینهای برگ و عصاره گیاه عشقه (Hedera helix)
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی واکنش تحریکی ژل موضعی آنتی آکنه
بررسی واکنش تحریکی ژل موضعی آنتی آکنه
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 ارزیابی بالینی داروی گیاهی (میرتکس Vet) در بهبود ضایعات دهانی بیماری تب برفکی در گاو
ارزیابی بالینی داروی گیاهی (میرتکس Vet) در بهبود ضایعات دهانی بیماری تب برفکی در گاو
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اثر 40 نوع اسانس و عصاره موجود در شرکت داروسازی باریج اسانس بر S.aureus ATCC 25923, P.aeroginosa ATCC9027
بررسی اثر 40 نوع اسانس و عصاره موجود در شرکت داروسازی باریج اسانس بر S.aureus ATCC 25923, P.aeroginosa ATCC9027
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اثر اسانسهای لاواند، دارچین، مریم گلی، زوفا، سداب، سیر و عصاره‌های همیشه بهار، فلفل، سیر، گل ماهور و گل راعی بر سوش استاندارد استرپتوکوکوس پنومونیا S. pneomoniae ATCC 49619
بررسی اثر اسانسهای لاواند، دارچین، مریم گلی، زوفا، سداب، سیر و عصاره‌های همیشه بهار، فلفل، سیر، گل ماهور و گل راعی بر سوش استاندارد استرپتوکوکوس پنومونیا S. pneomoniae ATCC 49619
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی کاربرد برخی اسانسهای گیاهی در کنترل آلودگیهای قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی
بررسی کاربرد برخی اسانسهای گیاهی در کنترل آلودگیهای قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات عمده در اسانس 5 بذر و مخلوط بذر شیرافزای دامی با استفاده از GC/MS و GC و نیز فلاونوئیدهای آنها به وسیله HPLC
شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات عمده در اسانس 5 بذر و مخلوط بذر شیرافزای دامی با استفاده از GC/MS و GC و نیز فلاونوئیدهای آنها به وسیله HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی آنتوسیانین ها در گل چای ترش
بررسی آنتوسیانین ها در گل چای ترش
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی کربوهیدراتها بر اساس اینولین در اندامهای مختلف گیاه کاسنی
بررسی کربوهیدراتها بر اساس اینولین در اندامهای مختلف گیاه کاسنی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی سمیت حاد اسانس مشکک
بررسی سمیت حاد اسانس مشکک
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اسیدهای چرب در روغن بذر کتان
بررسی اسیدهای چرب در روغن بذر کتان
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی میزان اثربخشی اسانسهای ژرانیوم و لاواند بر باکتریهای مسبب بیماری آکنه
بررسی میزان اثربخشی اسانسهای ژرانیوم و لاواند بر باکتریهای مسبب بیماری آکنه
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 واکنش تحریکی پماد موضعی فیشورال
واکنش تحریکی پماد موضعی فیشورال
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 اثرات سمیت حاد اسانس پرتقال بر بافتهای کبد، طحال و کلیه موشهای صحرایی
اثرات سمیت حاد اسانس پرتقال بر بافتهای کبد، طحال و کلیه موشهای صحرایی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 اثرات سمیت حاد مزمن اسانس ژرانیوم بر بافتهای کبد، طحال و کلیه موشهای صحرایی
اثرات سمیت حاد مزمن اسانس ژرانیوم بر بافتهای کبد، طحال و کلیه موشهای صحرایی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی تأثیر اسانس زیره سبز بر وزن، شاخصهای خونی و هورمونهای تیروئیدی موشهای صحرایی
بررسی تأثیر اسانس زیره سبز بر وزن، شاخصهای خونی و هورمونهای تیروئیدی موشهای صحرایی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 مقایسه اثرات سطوح مختلف داروی تهیه شده از اسانس گیاه مرزه و یک داروی شیمیائی در کنترل کوکسیدیوز و اثر بر بازدهی در جوجه‌های گوشتی
مقایسه اثرات سطوح مختلف داروی تهیه شده از اسانس گیاه مرزه و یک داروی شیمیائی در کنترل کوکسیدیوز و اثر بر بازدهی در جوجه‌های گوشتی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی روی اندومتریوم سالم گاو شیری
ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی روی اندومتریوم سالم گاو شیری
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 مقایسه تأثیر دهانشویه ماتریکا با کلرهگزیدین در پیشگیری از پلاک دندانی
مقایسه تأثیر دهانشویه ماتریکا با کلرهگزیدین در پیشگیری از پلاک دندانی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی تأثیر استنشاق افشره گیاه درمنه بر روی بهبود علامتی و اسپیرومتریک بیماری آسم
بررسی تأثیر استنشاق افشره گیاه درمنه بر روی بهبود علامتی و اسپیرومتریک بیماری آسم
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی تأثیر لوسیون مایکودرم بر روی عفونت قارچی تینه آورسیکالر و مقایسه آن با لوسیون کلوتریمازول
بررسی تأثیر لوسیون مایکودرم بر روی عفونت قارچی تینه آورسیکالر و مقایسه آن با لوسیون کلوتریمازول
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی تأثیر پرل گاسترولیت در درمان سوء هاضمه بدون زخم و مقایسه آن با پلاسبو
بررسی تأثیر پرل گاسترولیت در درمان سوء هاضمه بدون زخم و مقایسه آن با پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 برسی سمیت حاد، تحت مزمن و هپاتوتوکسیسیته اسانس باریجه از راه خوراکی در رت
برسی سمیت حاد، تحت مزمن و هپاتوتوکسیسیته اسانس باریجه از راه خوراکی در رت
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی سمیت حاد، تحت مزمن و هپاتوکسیسیته اسانس گل سرخ از راه خوراکی در رت
بررسی سمیت حاد، تحت مزمن و هپاتوکسیسیته اسانس گل سرخ از راه خوراکی در رت
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی تأثیر آنتاگونیست اوپیوئیدی صمغ باریجه و عصاره دارچین
بررسی تأثیر آنتاگونیست اوپیوئیدی صمغ باریجه و عصاره دارچین
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 اثر عصاره‌های گیاهان چای کوهی، زنیان و کاکنج بر علائم قطع مصرف مرفین در موش سوری
اثر عصاره‌های گیاهان چای کوهی، زنیان و کاکنج بر علائم قطع مصرف مرفین در موش سوری
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 نتیجه بررسی طرح پایلوت اثرات درمنه بر روی علائم آزمایشگاهی و بالینی لیشمانیوز جلدی و مقایسه آن با گلوکانتیم
نتیجه بررسی طرح پایلوت اثرات درمنه بر روی علائم آزمایشگاهی و بالینی لیشمانیوز جلدی و مقایسه آن با گلوکانتیم
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اثر اسانسهای مورد، آویشن و درمنه در خنثی کردن توانائی بیماریزائی ویروسهای آنفلوآنزای طیور و نیوکاسل به روش Invitro حیوانی
بررسی اثر اسانسهای مورد، آویشن و درمنه در خنثی کردن توانائی بیماریزائی ویروسهای آنفلوآنزای طیور و نیوکاسل به روش Invitro حیوانی
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اثر اسانسهای مرزه، لاواند، ژرانیوم و آویشن بر روی باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه به صورت Invitro
بررسی اثر اسانسهای مرزه، لاواند، ژرانیوم و آویشن بر روی باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه به صورت Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 بررسی اثر چند نوع اسانس استاندارد شرکت روی میکروبهای مطرح در سینوزیت و برونشیت مزمن به روش Invitro
بررسی اثر چند نوع اسانس استاندارد شرکت روی میکروبهای مطرح در سینوزیت و برونشیت مزمن به روش Invitro
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 عصاره‌گیری، شناسائی و تعیین کمی مقدار آرتمیزینین در درمنه خزری و درمنه صخره‌ای به وسیله HPLC
عصاره‌گیری، شناسائی و تعیین کمی مقدار آرتمیزینین در درمنه خزری و درمنه صخره‌ای به وسیله HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 شناسائی و تعیین مقدار کپسایسینوئیدها در میوه فلفل قرمز
شناسائی و تعیین مقدار کپسایسینوئیدها در میوه فلفل قرمز
 تحقیق و توسعه  1385/06/20
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در عصاره و گل گیاه چای کوهی به روش HPLC
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در عصاره و گل گیاه چای کوهی به روش HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در گل و عصاره گیاه بابونه به روش HPLC
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در گل و عصاره گیاه بابونه به روش HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در عصاره و اندام هوائی گیاه کلپوره به روش HPLC
شناسائی و تعیین مقدار فلاونوئیدها در عصاره و اندام هوائی گیاه کلپوره به روش HPLC
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 تعیین مقدار پلی‌فنل‌ها و تانن‌ها در عصاره و پودر گال دارمازو
تعیین مقدار پلی‌فنل‌ها و تانن‌ها در عصاره و پودر گال دارمازو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 ارزیابی اثرات درمانی محلول اوکالیپتوس در درمان آندومتریت تجربی مادیان
ارزیابی اثرات درمانی محلول اوکالیپتوس در درمان آندومتریت تجربی مادیان
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 ارزیابی اثرات درمانی لوسیون تهیه شده از اسانس اکالیپتوس در ورم پستان استرپتوکوکوس آگالاکتیه
ارزیابی اثرات درمانی لوسیون تهیه شده از اسانس اکالیپتوس در ورم پستان استرپتوکوکوس آگالاکتیه
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر کرم واژینال آویشن در درمان عفونت گاردنرلایی واژن و مقایسه آن با قرص مترونیدازول خوراکی
بررسی تأثیر کرم واژینال آویشن در درمان عفونت گاردنرلایی واژن و مقایسه آن با قرص مترونیدازول خوراکی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر کپسول نرم مرزه (لومکس) در درمان اسهال نوع I
بررسی تأثیر کپسول نرم مرزه (لومکس) در درمان اسهال نوع I
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 مقایسه تأثیر دهانشویه ماتریکا با کلرهگزیدین در پیشگیری از پلاک دندانی
مقایسه تأثیر دهانشویه ماتریکا با کلرهگزیدین در پیشگیری از پلاک دندانی
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر پرل گاسترولیت در درمان سوء هاضمه بدون زخم و مقایسه آن پلاسبو
بررسی تأثیر پرل گاسترولیت در درمان سوء هاضمه بدون زخم و مقایسه آن پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 مقایسه اثر لوسیونهای موضعی حاوی اسانس نعنا، اسانسهای نعنا و کرفس (لوسیون موضعی C.M) و پلاسبو
مقایسه اثر لوسیونهای موضعی حاوی اسانس نعنا، اسانسهای نعنا و کرفس (لوسیون موضعی C.M) و پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر کرم واژینال آویشن در درمان عفونت کاندیدائی واژن و مقایسه آن با کرم واژینال کلوتریمازول
بررسی تأثیر کرم واژینال آویشن در درمان عفونت کاندیدائی واژن و مقایسه آن با کرم واژینال کلوتریمازول
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 مقایسه اثر پرل خوراکی توسیوین در درمان سرفه حاد و مقایسه آن با پلاسبو
مقایسه اثر پرل خوراکی توسیوین در درمان سرفه حاد و مقایسه آن با پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر پرل دیلسان در درمان هایپرلیپدمی و مقایسه آن با پلاسبو
بررسی اثر پرل دیلسان در درمان هایپرلیپدمی و مقایسه آن با پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی اثر پرل شوید mg50 در درمان هایپرلیپیدمی و مقایسه آن با پلاسبو
بررسی اثر پرل شوید mg50 در درمان هایپرلیپیدمی و مقایسه آن با پلاسبو
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
 بررسی تأثیر قطره خوراکی مرزه 5% (لومکس) در درمان اسهال نوع I
بررسی تأثیر قطره خوراکی مرزه 5% (لومکس) در درمان اسهال نوع I
 تحقیق و توسعه  1385/06/19
صفحۀ قبل    1    2    3    4   صفحۀ بعد