صفحه اصلی > نگارخانه > عکس‌ها > 


نام عکس: دریافت تندیس طلایی تعهد به کیفیت از سازمان جهانی G.Q.M از کشور سوئیس در سال 1376
نام عکاس:
توضیحات:
تعداد بازدید: 711


نام عکس: کارآفرین نمونه کشوری در سال 1385
نام عکاس:
توضیحات:
تعداد بازدید: 625


نام عکس: کارآفرین برتر جشنواره امیرکبیر در سال 1385 در استان مرکزی
نام عکاس:
توضیحات:
تعداد بازدید: 618


نام عکس: تندیس کارآفرین یرتر جشنواره امیرکبیر در سال 1385 در استان مرکزی
نام عکاس:
توضیحات:
تعداد بازدید: 698


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    صفحۀ بعد