صفحه اصلی > ارتباط با ما > 

ارتباط با ما


جهت ارسال نامه به صندوق پست الکترونیکی مسئول مورد نظر

1) نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

2) آدرس پست الکترونیکی خود را جهت پاسخ گویی به شما  وارد نمایید.

3) در صورت دلخواه آدرس وبلاگ یا آدرس سایت اینترنتی خود را وارد نمایید.

4)مسئول مورد نظر خود را انتخاب کنید تا نامه شما به صندوق پست الکترونیکی ایشان وارد شود.

5) متن پیام خود را تایپ نمایید.

6) دکمه ارسال پیام را بفشارید

.

 نام و نام خانوادگی:

 پست الکترونیک:

 آدرس وب‌سایت یا وبلاگ شما:

 مسئول مورد نظر شما:

 متن پیام شما:

 
آدرس شرکت: کاشان - مشهد اردهال ـ صندوق پستی 1178
تلفن: 44465112- 86 - 0098
  44465113- 86 - 0098
فاکس: 44465187- 86 - 0098
   
شما می توانید آدرس شعبات و نمایندگیهای ما را در این صفحه ببینید
 
 آدرس پست الکترونیکی : info@barijessence.com