صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > گروه بیوتکنولوژی شرکت باریج اسانس > 

 

گروه بیوتکنولوژی شرکت داروسازی باریج اسانس

 


بیوتکنولوژی شامل حوزه‌ای مشترک از علوم مختلف: ژنتیک،‌ زیست‌شناسی مولکولی، بیوشیمی، گیاه‌شناسی، داروسازی، میکروبیولوژی، شیمی، مهندسی شیمی، کامپیوتر و ... است که در اثر همپوشانی و تلاقی این علوم با یکدیگر به وجود آمده است. بخش بیوتکنولوژی شرکت باریج اسانس به منظور توسعه فناوری‌های نوین با کاربردهای تجاری در زمينه‌هاي فناوري زيستي، پژوهشهاي بنيادي و راهبردي شکل گرفته است.

اهمیت بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی:


امروزه تقاضا برای ترکیبات دارویی افزایش یافته است، اما برخی از این گیاهان، زیستگاه‏های طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویش گیاه، جمع آوری آنها با مشکلاتی مواجه است. غلظت پایین این ترکیبات در گیاه، محدودیت منابع طبیعی، تخريب روزافزون جنگل‏ها، مراتع و فضاي سبز، نابودي گونه‏هاي متنوع گياهي و جانوري، مشکلات مرتبط با اهلی نمودن وکشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به استفاده از راهکارهای فناوری زیستی جهت افزایش تولید و بهره‏وری گیاهان دارویی معطوف نموده است. فناوری زیستی با بهره‏گيري از علوم مختلف مانند بيولوژي، بيوشيمي، ژنتیک و ... و با استفاده از راهکارهای كشت سلول‌ها، ‌اندام‌ها و بافت‌ها، مهندسي ژنتيك و نشانگرهاي مولكولي قادر است کارآیی گیاهان را به عنوان منابع تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد.


كشت سلول، بافت‌‌ها و اندام‌‌هاي گياهي امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیتهای ثانویه را درشرایط in vitro فراهم می‏سازد. با استفاده از کشت in vitro گیاه، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت به گیاه و تولید ترکیبات جدید نیز امکان پذیر می‏گردد. گیاهان تکثیر شده از طریق کشت‏های in vitro عاری از بیماری و از لحاظ ژنتیکی و کیفی یکنواخت می‏باشند. نگهداري کشت سلول یا بافت گیاهی به روش انجماد در نیتروژن مایع، يك روش مناسب جهت حفظ گياهان دارويي در معرض انقراض می‏باشد. طی سالهای اخیر كشت سوسپانسیون سلولی و اندام (ساقه و ریشه مویین) جهت توليد متابوليت‌‌هاي ثانويه و مطالعۀ مسیر بیوسنتز متابولیت‏‏ها مورد توجه قرار گرفته است. ‌تاكنون کشت سلولی طيف وسيعي از گياهان دارویی بررسی شده است و تركيبات مهمی نظیر: فلاونوئيد‏‏ها، تانن‏ها، آلكالوئيدها و ترپنوئيدها از این طریق تولید شده‏اند.


اهداف و وظايف اساسي بخش بیوتکنولوژی:


1- استفاده از تکنیکهای کشت بافت، اندام و سلول جهت تکثیر و ریزازدیادی گیاهان دارویی
2- تهیه پروتکلهای مناسب جهت تکثیر انبوه گیاهان مهم دارویی و تکثیر واریته های مطلوب از طریق تکنيکهاي ريز‌ازديادي
3- بهینه سازی روش‌های کالزایی و باززایی گیاهان دارویی
4- استفاده از کشت سلول جهت تولید متابولیتهای ثانویه در شرایط این ویترو
5- ايجاد تنوع سوماكلونال جهت اهداف اصلاحي و جهت ایجاد واریته‌های مطلوب
6- کاربرد تبدیل زیستی (Biotransformation) جهت تبدیل اجزای اسانس به اجزای موثر
7- مطالعات اثرات بيولوژيکي اسانس و عصاره گياهان داروئي
8- بررسی مهار آنزیمها موثر در ایجاد بیماریها توسط اسانسها و عصاره‌های گیاهی
9- تولید و خالص‌سازی آنزیمهای صنعتی ( لیپاز و پروتئاز) از طریق روشهای فرمنتاسیون از سوشهای میکروبی با کیفیت صنعتی
10- تعيين قوه ناميه، ميزان جوانه زني و بررسي پيش تيمارهاي لازم به منظور بهينه كردن توليد مثل جنسي
11- كشت بذور گونه‌هاي جمع آوري شده و اعمال تيمارهاي زراعي و بررسي شاخصهاي فيزيولوژيک رشد برخي از گونه‌هاي دارويي
12- بررسي تحمل گیاهان دارویی به تنش‌‌هاي محيطي (خشكي، شوري، كمبود عناصر غذايي و ...) در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد
13- مطالعه مكانيسم‌هاي تحمل تنش جهت افزايش رويشگاه‌هاي گونه‌‌هاي دارويي، مرتعي و جنگلي
14 بررسی در زمینه علف‌کشهای طبیعی و ارائه یک ترکیب جایگزین به عنوان علف‌کش پیش‌رویشی
15- ارائه روشهاي مناسب اصلاحي جهت افزايش كمي و كيفي توليد گیاهان دارویی
16- همكاري و ارتباط مستمر با موسسات تحقيقاتي، دانشگاهها و ساير مراكز علمي داخلي، خارجي و بين‏ المللي از طريق تبادل اطلاعات، اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك، بازديد و تشكيل گردهمائي‌ها و نشست‌هاي مشترك با اهداف آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی
17- تاليف، ترجمه و تدوين کتب، مجلات، نشریات و ارائه مقالات علمي و کاربردي مرتبط با گياهان داروئي

طرح‌های بخش بیوتکنولوژی:


1- بررسی میزان مهار آنزیم لیپاز پانکراسی در شرایط آزمایشگاهی توسط عصاره‏های گیاهی

2- بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذور باریجهFerula gummosa Bioss در شرایط in vitro

3- بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذور مورد Myrtus communis L در شرایط in vitro

4- ریزازدیادی مورد (Myrtus communis L) از طریق شاخه زایی مستقیم در شرایط in vitro

5- بررسی جوانه زنی ورشد گیاهچه مورد (Mytrus communis L) در شرایط تنش شوری ناشی از NaCl و نقش کلسیم، نیترات و GA3 در افزایش آستانه تحمل شوری در شرایط in vitro

6- بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذورHeracleum persicum در شرایط in vitro

7- بررسی جوانه زنی ورشد گیاهچه باباآدم، بادرنجبویه و مشگک در شرایط تنش شوری ناشی از NaCl و تعیین آستانه تحمل شوری در شرایط in vitro

8- بررسی عوامل موثر برجوانه‌زنی و شکست خواب بذور چله‌داغ (Biebersteinia multifida D.C) در شرایط in vitro 9- بررسی اثر آللوپاتی عصاره‌های آبی و الکلی بر جوانه‌زنی بذر علف هرز تاج خروس و مقاسیه با سم ترفلان

10- تولید و خالص سازی آنزیم لیپازاز سوشهای باکتریایی با کیفیت نیمه صنعتی

11- تولید و خالص سازی آنزیم پروتئاز قلیایی از سوشهای باکتریایی با کیفیت نیمه صنعتی


نیروی انسانی:


1- نرجس فرزین: رئیس بخش بیوتکنولوژی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
2- فاطمه کیانی: کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی
3- مهدی غلامی: تکنسین آزمایشگاه بیوتکنولوژی

مقالات و همایشها:


1- نرجس فرزين، منصور اميدي، محمدرضا نقوي. 1382. EST ، كاربردها و محدوديتها. مجله ژنتيك در هزاره سوم. شماره 4. صفحات 213-217.


2- نرجس فرزین. کاربرد انتقال ژن و نشانگرهای مولکولی در اصلاح گندم، 1386. زیتون. شماره 181. صفحات 11-16.


3- نرجس فرزین، عباس عالم زاده. کاربرد فناوری زیستی در بهبود کیفیت گندم. 1386، زیتون. شماره 182. صفحات 42-45.


4- نرجس فرزين، عباس عالم زاده. 1381. بهبود كيفيت گندم از طريق مهندسي ژنتيك. اولين كنگره بين‏اللملي گندم، تهران.


5- نرجس فرزين، منصور اميدي، سيروس عبدميشاني و محمدرضا نقوي. 1381. بانكهاي اطلاعاتيEST درگندم. سمينار كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي، گروه بيوتكنولوژي كشاورزي.


6- نرجس فرزين، عباس عالم‏زاده، مرجان آزموده، علي‏اكبر حبشي و هوشنگ عليزاده. 1381. مقايسه كالوس‏زايي و باززايي ارقام مختلف گندم نان و دوروم تحت شرايط vitro In در ظروف شيشه‏اي و پلاستيكي. اولين كنگره ملي زيست شناسي سلولي و مولكولي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.


7- نرجس فرزين، بهناز ساعتيان، منصور اميدي. 1383. اهميت ريزازديادي در تكثير خرما. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.


8- بهناز ساعتيان، نرجس فرزين. 1383. كاربرد فناوري زيستي در اصلاح خرما. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.


9- نرجس فرزين. 1383. انتقال ژن و كاربرد نشانگرهاي مولكولي در اصلاح گندم. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.


10- نرجس فرزين، منصور اميدي، محمدرضا نقوي. 1383. EST ، كاربردها و محدوديتها. دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.


11- نرجس فرزين، علي‏اكبر حبشي، هوشنگ عليزاده و عباس عالم‏زاده. 1383. انتقال ژن بتاگلوكورونيداز به گندم به روش زيست پرتابي. هشتمين كنگره زراعت و علوم اصلاح نباتات ايران. دانشگاه گيلان.


12- نرجس فرزين، عباس عالم‏زاده، علي‏اكبر حبشي، هوشنگ عليزاده و مرجان آزموده،. 1383. بهينه‏سازي كالوس‏زايي و باززايي گندم نان تحت شرايط درون شيشه‏اي. دومين كنگره بيولوژي مولكولي با دامنه بين‏المللي. مشهد.


13- نرجس فرزين، منصور اميدي. 1383. اهميت پروژه‏هاي EST در شناسايي ژنوم گندم و بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با آن. دومين كنگره بيولوژي مولكولي با دامنه بين‏المللي. مشهد.


14- نرجس فرزین، فاطمه کیانی. راهکارهای مهندسی ژنتیک در افزایش بهره‌وری گیاهان دارویی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. خرداد 90. تهران.


15- نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر جيبرليك اسيد و سرمادهي بر جوانه زني بذر باباآدم ( Arctium lappa L.) اولین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت 1391. کیش


16- نرجس فرزین، قاسم حقی، محسن تقی زاده، فاطمه کیانی. اثر عصاره آبی و الکلی چای سبز بر مهار آنزیم لیپاز در شرایط آزمایشگاه. اولین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت 1391. کیش


17- نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زني مورد (Myrtus communis L). همایش ملی گیاهان دارویی. اسفند 1389. ساری


18- نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر جيبرليك اسيد و سرمادهي بر جوانه‌زني بذر باریجه (Ferula gummosa Boiss) در شرایط in vitro. همایش ملی گیاهان دارویی. اسفند 1389. ساری


19- Farzin, N., A. Alemzadeh, M. Azmodeh, A.A. Habashi, and H. Alizadeh. 2003. Significance of genotype and different kind of Petri dishes on callus induction and plant regeneration of Iranian wheat cultivars. 5th International Symposium in the Series RECENT ADVANCES in PLANT BIOTECHNOLOGY, September 7-13, 2003, High Tatras, Slovak Republic.


20- Mohaddese Mahboubi, Fatemeh Ghazian Bidgoli, Narjes Farzin. 2011. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Chenopodium botrys L. Essential Oil. Jeobp 14 (4): 498 - 503


21- Mohaddese Mahboubi, Nastaran Kazempour; Narjes Farzin. 2011. Antimicrobial Activity of Pelargonium graveolens and Oliveria decumbens Extracts Against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus. JBAPN 1 (2): 105 - 111


22- Mahboubi M, Farzin N. 2009. Antimicrobial Activity of Artemisia sieberi Essential Oil from central of Iran. Iranian Journal of Microbiology. 1(2): 43-48.


 

فایل کامل رزومه گروه بیوتکنولوژی  شرکت داروسازی باریج اسانس را از اینجا بردارید