روغن بادام تلخ باریج (موضعی)

لک

جوش

ترک و چروک پوستی

وز وز و درد گوش

ندارد

  پوستی : روزی ۲ الی ۳ بار روی موضع مالیده شود.

  گوشی : روزی ۳ بار هر بار ۲ تا ۳ قطره در هر گوش چکانده شود.

قیمت این محصول ۱۱۵,۰۰۰ ریال میباشد.

روغن، ظرف ۳۰ میلی‌لیتری همراه با بروشور در جعبه مقوایی

دانه بادام تلخ

مزاج دارو:

در دوم گرم و مایل به رطوبت است.

مواد مؤثره:

پالمتیک اسید، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید

عوارض جانبی:

برای مصرف موضعی آن عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

تداخلات دارویی:

تا کنون مورد خاصی گزارش نشده است

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

در زنان باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال با احتیاط مصرف شود.

فرآورده دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بر اساس ۸۶ -۶۲ درصد اولئیک اسید و ۳۰- ۲۰ درصد لینولئیک اسید در فرآورده