روغن خشخاش باریج (موضعی)

مالیدن آن به پیشانی و جلوی سر،خواب آور ومسکن سردرد نوع گرم است.

چکاندن آن در گوش مسکن دردگوش نوع گرم است.

مسکن، خواب‌آور

روزی ۳ بار به پیشانی مالیده شود.

روزی ۳ مرتبه ،هر بار ۲ تا ۳ قطره در هر گوش چکانده شود.

قیمت این محصول ۱۴۴۰۰۰ ریال میباشد.

روغن، ظرف ۳۰ میلی‌لیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

روغن دانه گیاه خشخاش (Papaver somniferum)

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است.

تداخلات دارویی:

بهتر است همزمان با داروی اعصاب و روان مصرف نشود.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

۱-در موارد انفارکتوس مغزی،صرع،فلج و تشنج زیر نظر متخصص طب سنتی و با احتیاط مصرف شود.

۲- از مالیدن روغن خشخاش به پشت سر اجتناب شود.

۳-مصرف آن دردوران حاملگی و شیردهی ممنوع است.

۴-مصرف آن در کودکان زیر ۵ سال ممنوع است.

۵-دور ازدسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

بر اساس۶۲ تا ۷۵ درصد لینولئیک اسید در فرآورده