روغن کافشه باریج (موضعی)

رفع بادها و تحلیل ریاح (برطرف کننده نفخ)

رفع قولنج معده (برطرف کننده دردهای معدی ناشی از انسداد نسبی)

ملین، ضد نفخ

روزی ۲ الی ۳بار به موضع مالیده شود.

قیمت این محصول ۱۰۸۰۰۰ ریال میباشد.

روغن کافشه، ظرف۳۰ میلی‌لیتر، همراه با بروشور در جعبه مقوایی

روغن استخراج شده از دانه گیاه کافشه (گلرنگ Carthamustinctorius L.)

عوارض جانبی:(۱،۲،۳،۴)

عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

تداخلات دارویی: (۱،۲،۳،۴)

تا کنون مورد خاصی گزارش نشده است.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه: (۴،۲،۳،۱)

در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود.

همانند سایر داروها، دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بر اساس وجود۸۳ – ۶۸ درصد لینولئیک اسید در فرآورده