روغن گردو باریج (خوراکی)

رفع درد مفاصل

رفع سردی مزاج

یک پیمانه (۵ میلی لیتر) یک تا دو بار در روز

قیمت این محصول     ۱۷۵۰۰۰ریال میباشد.

روغن گردو، ظرف۶۰میلی لیتر همراه با بروشوردر جعبه مقوایی

روغنمغزگردوی تازه (Juglans regia)

مزاج دارو:

گرم و خشک

مواد موثره:

لینولنیک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید

 

عوارض جانبی:

این دارو ممکن است باعث التهاب یا بثورات دهانی– حلقی شود.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

فرآورده به صورت خوراکی بیش از یک هفته مصرف نشود و ادامه مصرف با نظر پزشک معالج باشد.

در کودکان ممنوعیت مصرف دارد.

در بیماران گرم مزاج با احتیاط مصرف شود.

در صورت بروز بثورات یا التهاب دهانی – حلقی،مصرف فرآروده قطع و آب انار یا رب انار مصرف شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری:

همانند سایر داروها، روغن گردوباریج را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید.

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بر اساس وجود۶۵ – ۵۵ درصداسید لینولئیک در فرآورده