کپسول نرم روغن گل محمدی باریج

ضد التهاب معده

بهبود دهنده علایم بیماری التهابی روده (IBD)

روغن گل محمدی که از خیساندن گلبرگهای گل محمدی در روغن کنجد به دست می آید از دیدگاه طب سنتی  تقویت کننده معده و مانع ریزش مواد غیرطبیعی به آن است. همچنین باعث ترمیم زخمهای گوارشی و دفع مواد زائد از دستگاه گوارش می شود

این روغن حاوی ترکیبات فرار (اسانس) و ترکیبات فنولیک گل محمدی می باشد (۵). مطالعات جدید نشان داده اند که گلبرگهای گل محمدی به خاطر این دو دسته از ترکیبات دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشند (۶). همچنین در یک مطالعه حیوانی مشخص شده است که ترکیبات فنولیک موجود در عصاره هیدروالکلی گلبرگهای گل محمدی دارای اثرات ضد التهاب است (۷). در مطالعه دیگری که بر ایلئوم موش صحرایی انجام شد، مشخص گردید که اسانس گل محمدی و مخصوصاً دو ترکیب شاخص آن، ژرانیول و سیترونلول، با کاهش حرکات روده مسئول اثرات ضد اسپاسم گیاه هستند (۸). یک مطالعه حیوانی دیگر که اثر یک داروی چندگیاهی متشکل از گل محمدی و برخی گیاهان دیگر را بر ریفلاکس متعاقب جراحی بررسی می کرد نشان داد که مصرف این ترکیب سبب کاهش اندیس ضایعه شده و از گسترش آن جلوگیری می نماید (۹).

در فاز مطالعات انسانی، در یک مطالعه مقدماتی در قالب Case-series studyمشخص شد که تجویز همزمان روغن گل محمدی با امپرازول می تواند سبب بهبود اثر امپرازول گردد (۱۰).

التهاب معده: سه بار در روز، هربار ۱ عدد کپسول نرم، نیم ساعت  قبل از وعده هر غذایی مصرف شود.

ریفلاکس معده به مری: سه بار در روز، هر بار ۲ عدد، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

بیماری التهابی روده(سحج امعاء): سه بار در روز، هر بار ۲ عدد، نیم ساعتقبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

قیمت این محصول ۱۰۵۰۰۰ ریال میباشد.

کپسول نرم۱۰۰۰ میلی گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوایی

عصاره روغنی گلبرگ گل محمدی Rosa damascena

عوارض جانبی:

با رعایت دوز مصرف، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :

در کسانی که نسبت به کنجد و فرآورده های آن حساسیت یا آلرژی دارند، منع مصرف دارد.

فرآورده دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف ندارد ولی با این حال تحت نظر پزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

همانند سایر داروها،کپسول نرم خوراکی روغن گل محمدی را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید.

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بر اساس وجود حداقل۰۳۳/۰میلی‌گرم سیترونلول و حداقل ۴/۰میلی‌گرم فنولیک تام در هر کپسول نرم