روغن کدو باریج (موضعی)

برطرف کننده گرفتگی عضلانی

مرطوب کننده ونرم کننده موضعی

خواب آور

جهت گرفتگی عضلات : روزی ۳ مرتبه در محل گرفتگی مالیده و ماساژ داده شود.

بهعنوان مرطوب کننده ونرم کننده:۲ الی ۳ مرتبه در روز بهصورت موضعی مصرف شود.

بهعنوان خواب آور: هر ۱۲ ساعت دو قطره داخل بینی وگوش چکانده شود.

قیمت این محصول ۱۱۵۰۰۰ریال میباشد.

روغن، ظرف ۳۰ میلی‌لیتر، همراه با بروشور در جعبه مقوایی

روغن تخمکدو(Cucurbita pepo.)

مزاج دارو:(۱،۲،۳،۴)

سرد و تر

مواد مؤثره:

لینولئیک اسید، اولئیک اسید، پالمتیک اسید

عوارض جانبی:

عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

همانند سایر داروها، فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در بارداری و شیردهی منع مصرف ندارد.

شرایط نگهداری:

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بر اساس ۳۲ – ۲۰ درصداسید اولئیک و ۵۷ – ۴۰ درصداسید لینولئیک در فرآورده