صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی گل سرخ
قيمت(ریال) : 260000
بار کد : 6260084700010
IRC : 1627
گیاهان‌مرتبط :

گل محمدی

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی گل سرخ

  قطره خوراکي گل سرخ Rose Oral Drop
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري دارای قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- افسردگي
- افزايش ميل جنسي

اجزاء فراورده:

اسانس گل محمدي(Rosa damascena)

استاندارد شده:

بر اساس حداقل 8/5 ميلي گرم سيترونلول در هر ميلي ليتر

مواد موثره:

سيترونلول، ژرانيول، نرول، لينالول، فنيل اتيل الکل

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

افسردگي از شايعترين اختلالات روانپزشکي با شيوع 20-15 درصد ميباشد که ميتواند موجب افت عملکرد فرد در زمينه هاي مختلف شخصي و اجتماعي و عدم احساس لذت و ايجاد فشار عاطفي گردد.(1و2)
گل سرخ احتمالاً اولين گلي است که در ايران در قرن دهم ميلادي از آن اسانس با روش تقطير بدست آمد.(3)
گل سرخ از ديرباز در متون طب ايراني به عنوان نشاط افزا، ضدافسردگي و ضداضطراب(4و5و6) و درآروماتراپی به عنوان يک ضدافسردگي ملايم اما قدرتمند، افزاينده ميل جنسي در زنان و مردان و يک اسانس عالي در مراقبت از پوست مطرح بوده است.(3و7)
اسانس گل سرخ به علت دارابودن ويژگيهاي بسيار مطلوب؛ موجب ايجاد آرامش دلخواهي ميشود. همچنين مشخص شده که اسانس گل سرخ داراي اثر محرک روي مغز انسان ميباشد.(7)
در يک مطالعه تجربي بيخبر با گروه شاهد براي بررسي اثر ضدافسردگي قطره گل سرخ باريج اسانس در موش هاي آزمايشگاهي؛ مشخص گرديدکه در مقايسه با دارونما، قطره گل سرخ با غلظت هاي 10،20 و 40% به طور معني داري افسردگي را کاهش داد که مشابه تاثير آمفتامين بود. محققين نتيجه گرفتند از آنجا که اثر ضدافسردگي قطره گل سرخ همانند آمفتامين به صورت حاد و با فاصله کم ظاهر شد؛ احتمالاً اين تاثير ناشي از تغيير آزادسازي نورآمين هاي پيش سيناپسي(presynaptic) ميباشد. البته بايد در نظر داشت که سازوکار احتمالي تاثير دارو در حيوانات ضرورتاً هماني نيست که در مورد افسردگي انسان وجود دارد.(8)

دستور مصرف:

2 بار در روز، هر بار 15 قطره همراه با مقداري مايعات

موارد منع مصرف:

دوران بارداري، کودکان

عوارض جانبي:

با مصرف مناسب مقادير توصيه شده درماني هيچگونه عارضه اي مشاهده نشده است.

تداخلات دارويي:

ممکن است مصرف همزمان قطره گل سرخ با داروهاي آرامبخش و ضدافسردگي موجب تشديد اثرات آنها گردد.

نکات قابل توصيه:

1- همانند ساير داروها ، قطره گل سرخ را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
2- افسردگي را با تشخيص پزشک درمان نماييد.
3- بلافاصله پس از مصرف قطره گل سرخ، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.References:

1.Blazer D.G. Mood disorders. In: Sadock B.J, Sadock V.A (eds). Kaplan & Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000:1298-1308.

2.Kaplan & Sadock. Synopsis of psychiatry. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 1988: 524-573.

3. بخردي رضا، خياط کاشاني مريم.کاربردهاي درماني اسانس هاي گياهي. کاشان. انتشارات مرسل. 1385: 121

4. امين غلامرضا. گياهان دارويي و سنتي ايران. جلد اول. تهران. موسسه پژوهش هاي گياهي ايران، 1370: 79

5. هروي ابومنصور موفق بن علي. الابنيه عن حقايق الادويه. تهران . موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1371: 144و230-217

6. افشار سيستاني ايرج. پزشکي سنتي مردم ايران. تهران. انتشارات روزنه 1370: 302

7.Lis-Balchin Maria. Aromatherapy science: A guide for  healthcare professionals. Pharmaceutical press. 2006:293

8. ضرغامي مهران، فرزين داوود، باقري کيوان. بررسي اثر ضدافسردگي قطره گل سرخ (Rosa damascena) در موش هاي آزمايشگاهي: مطالعه تجربي بيخبر با گروه شاهد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران. شماره 33، 1380: 33-27


بازگشت نسخه چاپی