صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : کرم کپکس
قيمت(ریال) : 105000
بار کد : 6260084713553
IRC : 1228057540
گیاهان‌مرتبط :

فلفل قرمز

      

مقاله مرتبط با کرم کپکس

  كــرم موضعي کپکس Capex Topical Cream

شکل دارويي:

کرم ـ تيوب 30 گرمي در جعبه مقوايي با بروشور.

موارد مصرف:

- اوستئوارتريت، آرتريت روماتوئيد(2و1)
- دردهاي عصبي بعد از زونا (postherpetic neuralgia) (3و2)
- تسکين درد در نوروپاتي ديابتي(2)
- درد و گرفتگي عضلات ناحيه شانه، بازو، ستون فقرات و پاها


اجزاء فراورده:

عصاره فلفل قرمز( Capsicum spp.)


استاندارد شده:

بر اساس وجود 046/0- 034/0 درصد کپسايسين در فراورده

مواد موثره:

کپسايسين، 6 و7 دي هيدرو کپسايسين، نور دي هيدروکپسايسين


آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

نوروپپتيد ماده P در پاتوژنز التهاب و درد در آرتريت دخالت دارد و کپسايسين موجب تخليه اين ماده ميشود. در يک مطالعه در مبتلايان به اوستئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد محققين نتيجه گرفتند که کرم کپسايسين 025/0 % يک درمان موثر و بي خطر براي آرتريت ميباشد.(1)
به نظر ميرسد کپسايسين بطور اختصاصي فيبرهايC بدون ميلين اعصاب آوران را تحريک و موجب آزاد شدن ماده P ميشود. مصرف طولاني کپسايسين بطور معکوس ذخاير ماده P و احتمالاً نوروترانسميترهاي ديگر را از پايانه اعصاب حسي تخليه ميکند. اين امر موجب کاهش يا توقف انتقال محرک هاي دردناک از فيبرهاي اعصاب محيطي به مراکز بالاتر ميشود. در اکثر مطالعات باليني در بيماران مبتلا به دردهاي عصبي بعد از زونا، نوروپاتي ديابتي يا اوستئوآرتريت؛ درمان کمکي با کپسايسين موضعي موجب تسکين بهتر درد شده و عوارض جانبي سيستميک شديد گزارش نشده است.( 3 و2)
کپسايسين بطور ويژه روي اعصاب حسي آوران اوليه اثر ميکند تا احتمالاً با واکنش مستقيم با مجموعه کانال يوني _گيرنده موجود در غشاء، موجب باز شدن کانالهاي يوني اختصاصي گردد. اعصاب حساس به کپسايسين در درک حس درد موثرند و مسئول جزء نوروژنيک پاسخ التهابي مي باشند و ممکن است داراي فعاليت وابران در بافت هاي هدف محيطي نيز باشند. علاوه بر اثرات تحريکي، کپسايسين قادر است داراي اثرات ضد درد و ضد التهاب باشد. (4)

دستور مصرف:

تا 4 بار در روز، هر بار مقدار کمي از کرم روي موضع دردناک ماليده شود و حداقل تا 2 هفته ادامه يابد. در مورد مصرف بيش از 8 هفته تجربيات باليني کمي وجود دارد.


موارد منع مصرف:

- وجود زخم در ناحيه دردناک،
- وجود سابقه حساسيت به فلفل و پارابن،
- اطفال سنين کمتر از 6 سال.

عوارض جانبي:

مهمترين عارضه جانبي، حساسيت پوست در افراد مستعد است که در صورت بروز آن بايد مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمود. سوزش بويژه در هفته اول درمان وجود دارد و معمولاً گذراست و نشانه حساسيت به دارو نمي باشد. استفاده از روغن زيتون قبل يا بعد از مصرف کپکس موجب برطرف شدن سوزش مي شود.

تداخلات دارويي:

موردي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

1-قبل از استفاده از کرم کپکس، ابتدا مقدارکمي از آنرا در ناحيه داخلي ساعد نزديک مچ دست بماليد. در صورت عدم بروز علائم حساسيت پوستي مانند قرمزي، سوزش، خارش يا بثورات جلدي بعد از گذشت24-12 ساعت، ميتوانيد مصرف کپکس را براي مدت توصيه شده آغاز نماييد.
2- هنگام استفاده از کپکس، از دستکش پلاستيکي يک بار مصرف استفاده نماييد و مراقب باشيد پس از مصرف دست هايتان با چشم يا ساير غشاهاي مخاطي تماس پيدا نکند.
3-پس از مصرف کپکس، از گرم کردن ناحيه و انجام حرکات ورزشي اجتناب نماييد.
4-از استفاده مداوم کپکس در يک ناحيه خودداري نموده و به منظور جلوگيري از آسيب اعصاب حسي ناحيه، بطور متناوب از آن استفاده نماييد.
5- رنگ دارو ميتواند از نارنجي روشن تا تيره متغيير باشد. اين امر طبيعي است و کيفيت و اثر دارو را تغيير نميدهد.
6- همانند تمام داروها، کرم کپکس را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
7- پس از مصرف؛ درب تيوب را بسته و دور از نور در دماي کمتر از 25 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.
8- از فراورده هاي تاريخ گذشته استفاده نکنيد.


 

References:

1. Deal CL, Schnitzer TJ, Lipstein E, Seibold JR, Stevens RM, Levy MD, Albert D, Renold F. Treatment of arthritis with topical capsaicin: a double-blind trial.Clin Ther. 1991 May-Jun;13(3):383-95.
2. Rains C, Bryson HM. Topical capsaicin. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in post-herpetic neuralgia, diabetic neuropathy and osteoarthritis. Drugs Aging. 1995 Oct;7(4):317-28.
3. Watson CP, Tyler KL, Bickers DR, Millikan LE, Smith S, Coleman E. A randomized vehicle-controlled trial of topical capsaicin in the treatment of postherpetic neuralgia. Clin Ther. 1993 May-Jun;15(3):510-26.
4. Bevan S, Szolcsányi J. Sensory neuron-specific actions of capsaicin: mechanisms and applications. Trends Pharmacol Sci. 1990 Aug;11(8):330-3


بازگشت نسخه چاپی