نام محصول : لوسيون موضعي گاليکس
قيمت(ریال) : 72000
بار کد :
IRC : 1228099809
گیاهان‌مرتبط :
    

مقاله مرتبط با لوسيون موضعي گاليکس

  لوسيون مو ضعي گاليکس Galix Topical Lotion
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري دارای قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- درمان آکنه

اجزاء فراورده:

اسانس باريجه (Ferula gummosa) واسانس اسطوخدوس (Lavandula stoechas)
 

استاندارد شده:

بر اساس وجود 2/7- 8/4 ميلي گرم 1و 8 سينئول 4/15-10ميلي گرم بتاپينن در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

گالبانيک اسيد، ژرانيول، ليمونن، ليناليل استات

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

آکنه(جوش) شايعترين بيماري مزمن پوستي در سنين بلوغ و نوجواني است که بصورت ضايعات غيرالتهابي( کومدون هاي سر سفيد و سرسياه) و التهابي ( پاپول، کيست و ندول) بروز ميکند. آکنه و آثار پوستي آن موجب بروز مشکلات روحي فرد مبتلا ميشود.
از نظر باليني آکنه به دو گروه تقسيم ميشود: درگروه اول؛ بيماري خفيف تا متوسط است و ضايعات فقط در صورت وجود دارند و جاي جوش (اسکار) ديده نميشود. در گروه دوم؛ بيماري غالباً متوسط تا شديد و ضايعات در بدن نيز وجود دارند و ممکن است جاي جوش نيز ديده شود.
عوامل موثر در ايجاد آکنه عبارتند از: افزايش توليد سبوم، انسداد مجراي فوليکول، کراتينيزاسيون فوليکول، باکتري پروپيوني باکتريوم آکنه، التهاب.باريجه داراي اثرات آنتي ميکروبيال و ضدقارچ است.(2و1) بر اساس نتايج مطالعه در حيوانات آزمايشگاهي، گياه اسطوخدوس داراي اثرات ضد التهاب و ضد درد است(3) اسطوخدوس در درمان موضعي آکنه و پيشگيري از ايجاد اسکار در صورت و بروز لک صورت و بدن بکار رفته است.(4) اسطوخدوس يکي از با ارزش‌ترين روغنها براي درمان آکنه است. اسطوخدوس موجب مهار باکتريهاي عامل عفونتهاي پوستي ميشود، پوست را تسکين داده، به برقراري تعادل در توليد بيش از حد سبوم و کاهش ايجاد اسکار کمک مي‌کند.(5)
در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر به منظور مقايسه تاثير 3 لوسيون حاوي مقادير مختلف از اسانس اسطوخدوس و باريجه با محلول کليندامايسين 2/1% ؛ 137بيمار مبتلا به آکنه به صورت تصادفي در 4 گروه درماني؛ گروه A ( محلول کليندامايسين 2/1% )،گروه B(لوسيون 1% حاوي مقادير مساوي از اسانس اسطوخدوس و باريجه) ، گروهC (لوسيون گاليکس5% حاوي مقادير مساوي از اسانس اسطوخدوس و باريجه) و گروه D (لوسيون 3% حاوي مقادير مساوي از اسانس اسطوخدوس و باريجه) قرار گرفتند. از بيماران خواسته شد روزي 2 بار هر بار چند قطره از لوسيون را روي محل آکنه بمالند. بيماران در 4 نوبت با فواصل 3 هفته توسط متخصص پوست معاينه شدند. در پايان مطالعه به منظور بررسي نتيجه کلي درمان در هر مرحله؛ روند تغييرات علائم بيماري مجدداً درجه بندي و بيماران در 4 گروه بدون پاسخ، متوسط، خوب و عالي قرار گرفتند. آناليز اطلاعات حاصل از اين پژوهش نشان داد که لوسيون گاليکس5% حاوي مقادير مساوي از اسانس اسطوخدوس و باريجه در کاهش علائم التهابي آکنه نسبت به بقيه داروها اثرات بهتري داشته و ميزان بهبودي در گروه گاليکس با ساير گروه ها تفاوت معني دار آماري دارد(p<0.08). (6)

دستور مصرف:

با توجه به وسعت ناحيه؛ روزي 2 بار، هر بار 5-2 قطره از لوسيون روي ناحيه ماليده شود.

موارد منع مصرف:

وجود حساسيت شديد نسبت به اجزاء فراورده

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه اي مشاهده نشده است. با اينحال احتمال بروز واکنش هاي حساسيت پوستي مانند سوزش و قرمزشدن پوست، در افراد مستعد وجود دارد. در اينصورت بهتر است مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

تداخلات دارويي:

موردي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

1- اين محلول خوراکي نيست.
2- قبل از استفاده از گاليکس، ابتدا مقدار کمي از آنرا روي پوست ناحيه تحتاني ساعد مجاور مچ دست بماليد و در صورت عدم بروز علائم حساسيت مانند قرمزي، سوزش و خارش شديد پس از گذشت 12 ساعت؛ دوره درمان را آغاز نمائيد.
3- همانند ساير داروها، لوسيون گاليکس را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
4- بلافاصله پس از مصرف لوسيون، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.


References:

1. Ghasemi Y, Faridi P, Mehregan I, Mohagheghzadeh A. Ferula gummosa Fruits: An Aromatic Antimicrobial Agent. Journal of Chemistry of Natural Compounds. Volume 41, Number 3 / May, 2005: 311-314

2. Eftekhar F, Yousefzadi M, Borhani K. Antibacterial activity of the essential oil from Ferula gummosa seed. Fitoterapia. 2004 Dec;75(7-8):758-9

3. Valiollah Hajhashemi, Alireza Ghannadi, Badie Sharif. Anti-inflammatory and analgesic properties of the leaf extracts and essential oil of Lavandula angustifolia Mill. Journal of Ethnopharmacology 89 (2003) 67–71

4. Lis-Balchin Maria. Aromatherapy science: A guide for healthcare professionals. Pharmaceutical press. 2006:225

5. بخردي رضا، خياط کاشاني مريم.کاربردهاي درماني اسانس هاي گياهي. کاشان. انتشارات مرسل. 1385: 80

6. طلايي، رضوان و همکاران. مقايسه تاثير لوسيون گالبانوم با غلظت هاي مختلف و محلول کليندامايسين 2/1% بر روي علائم آکنه ولگاريس. کتاب خلاصه مقالات سومين همايش گياهان دارويي آبان ماه 1386صفحه 545