یاری به هموطنان کردمان در کرمانشاه

یاری به هموطنان کردمان در کرمانشاه

من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف
تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد
شرکت داروسازی باریج اسانس به همراه پرسنل متعهد خود در راستای مسئولیت اجتماعی، کمک های دارویی از قبیل داروهای تنفسی و عضلانی اسکلتی به همراه کمک های کالایی را به مناطق زلزله زده ارسال کرد.