صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

کنترل عفونت گوش خارجی با لامیژکس
منبع : واحد توسعه و هماهنگی متون علمی
تاریخ :19/05/1393


خلاصه :عفونت حاد گوش خارجي (Acute Otitis Externa) که به گوش شناگران (Swimmer's ear)يا Tropical ear نیز معروف میباشد عبارتست از التهاب منتشر كانال گوش خارجي كه ممكن است لاله گوش يا پرده صماخ را نيز گرفتار نمايد. AOE يكي از شايعترين عفونت هايي است كه پزشكان با آن روبرو هستند. انسيدانس سالانه AOE در جمعيت عمومي بين 1:100 و 1:250 است و انسيدانس در طول عمر تا 10% ميباشد.
 

کنترل عفونت گوش خارجی با لامیژکس

دکتر رضا بخردي

بخش توسعه و هماهنگي متون علمي

 

مقدمه

عفونت حاد گوش خارجي (Acute Otitis Externa) که به گوش شناگران (Swimmer's ear)يا Tropical ear نیز معروف میباشد عبارتست از التهاب منتشر كانال گوش خارجي كه ممكن است لاله گوش يا پرده صماخ را نيز گرفتار نمايد. AOE يكي از شايعترين عفونت هايي است كه پزشكان با آن روبرو هستند. انسيدانس سالانه AOE در جمعيت عمومي بين 1:100 و 1:250 است و انسيدانس در طول عمر تا 10% ميباشد.

تشخيص AOE منتشر با شروع سريع( عموماً طي 48 ساعت) در 3 هفته گذشته، همراه با نشانه هاي التهاب كانال گوش مانند درد غالباً شديد گوش، خارش يا احساس پُري در گوش با يا بدون اُفت شنوايي يا درد فك و علائم التهاب كانال گوش مانند تندرنس زبانه گوش(tragus)، لاله گوش يا هر دو، ادم منتشر كانال گوش، اريتم يا هردو با يا بدون خروج ترشحات از گوش، لنفادنيت ناحيه اي، اريتم پرده صماخ يا سلوليت لاله گوش و پوست مجاور آن مسجل ميشود. ويژگي مشخصه (hallmark) علائم AOE منتشر؛ تندرنس زبانه گوش، لاله گوش يا هر دو ميباشد كه غالباً شديد بوده و با نماي باليني تناسبي ندارد. تشخيص بيماري تنها بر اساس تظاهرات باليني است، هرچند در موارد مقاوم به درمان بررسي از نظر شواهد ميكروبي نيز صورت مي گيرد. پاتوژن هاي شايع در AOE عبارتند از: پسودوموناس آئروژينوزا (50%)، استافيلوكوك آرئوس(23%)، ارگانيزم هاي بيهوازي و گرم منفي (5/12%) و قارچ ها ( 5/12%). (1و2)


 

نتایج مطالعات فارماکولوژيک و بالينی

اثرات مهاري اسانس گياهان ميخك، اسطوخدوس( لاواند) و شمعداني عطري بر روي سوش هاي ايزوله شده پسودوموناس آئروژينوزا(Pseudomonas aeruginosa) بررسي شده است. عمده ترين تركيبات اين اسانس ها به ترتيب عبارت بودند از: اوژنول(90-80 درصد)،1و 8 سينئول(13 درصد) و سيترونلول( 45 درصد) و اسانس ميخك موثرترين اسانس در برابر پسودوموناس آئروژينوزا بود . تركيب اين اسانس ها با نسبت 3:1:1 بيشترين اثر مهاري (32-64 μg/ml)و اثر سينرژيسم قوي با جنتامايسين را نشان داد.(3)

طي يک کارآزمايي باليني دوسوبيخبر به منظور مقايسه اثر قطره لاميژكس ( حاوي اسانس گیاهان شمعدانی عطري، میخک و اسطوخودوس ) و قطره سیپروفلوکساسین در درمان عفونت حاد گوش خارجی؛ 56 بيمار66-18 ساله مبتلا به عفونت حاد گوش خارجی بطور تصادفي در گروه قطره لاميژكس(25 نفر) يا قطره سيپرو فلوكساسين(31 نفر) قرار گرفتند تا به مدت يك هفته هر 12 ساعت 3 قطره از فرآورده داخل گوش مبتلا چكانده شود. بيماران قبل و يك هفته بعد از شروع درمان از نظر وجود درد، تندرنس، خارش، ترشح، قرمزي و ادم كانال گوش ويزيت شدند و كشت ترشحات گوش از نظر باكتري و اسمير ترشحات از نظر قارچ انجام شد. علاوه بر آن در روز سوم بررسي، بيماران با پرسش تلفني از نظر درد، خارش و ترشح از گوش بررسي شدند. بر اساس نتايج اين مطالعه؛ از نظر نتیجه کشت میکروبی، میزان اثربخشی در گروه لامیژکس 80% و درگروه سیپروفلوکساسین 1/87% بود. اما تفاوت دو گروه از نظر آماری معنی‌دار مشاهده نشد (p >0.05). درد در دو گروه به طور معنی داری کاهش پیدا كرد ( در هر دو گروه
p =0.00) و علائم بالینی شامل خارش، اریتم مجرا، ادم و تندرنس مجرا در هر دو گروه بهبود یافت و بين دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود نداشت(p>0.05). با توجه به اثرات آنتي‌بیوتیكي مشابه دو داروی سیپروفلوکساسین و لامیژکس و اثرات همانند دو دارو در بهبود علائم بالینی، محققین مصرف لامیژکس به عنوان يك داروي گياهي در درمان عفونت گوش خارجی را توصیه نمودند.(4)

 

 

قطره گوشی لاميژكس Lamigex Otic Drop

 

همانطور که پیشتر اشاره شد قطره گوشی لامیژکس از اسانس گیاهان میخک، شمعدانی عطری و لاواند تهیه شده که در کارآزمایی بالینی در مقایسه با قطره سیپروفلوکساسین اثر مشابهی در درمان عفونت حاد گوش خارجی داشته و دانستن اطلاعات زير براي تجويز علمي و منطقي این آنتی بیوتیک گیاهی ضروري به نظر ميرسد:

 

دستور مصرف:

قبل از مصرف، بیمار مجراي خارجي گوش را بخوبي تميز و خشك نمايد. هر 12 ساعت 3 قطره داخل گوش چكانده شود. بعد از استفاده از قطره، بهتر است بیمار تا 5 دقيقه در وضعيت خوابيده قرار گیرید و گوش مبتلا به سمت بالا باشد. حداقل طول دوره درمان يك هفته ميباشد.

 

موارد منع مصرف:

حساسيت شناخته شده نسبت به هريك از تركيبات تشكيل دهنده فرآورده و سوراخ بودن پرده گوش از موارد منع مصرف لامیژکس میباشد.

 

عوارض جانبي:

با رعايت دستور مصرف، بروز عارضه خاصي مورد انتظار نيست با اينحال در بعضي از افراد سردرد گزارش شده است. بطور تئوريك ممكن است در بعضي از افراد حساس به اجزاي تشكيل دهنده دارو، تحريك و حساسيت پوست و غشاي مخاطي رخ دهد.

 

تداخلات دارويي:

تداخل اثر لامیژکس با ساير داروها شناخته شده نيست.

 

استفاده در دوران بارداري و شيردهي:

اطلاعات كافي در مورد ايمني مصرف و اثربخشي لامیژکس در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد، لذا مصرف آن در بارداري و شيردهي مجاز نيست.


 

نکات قابل توصيه:

فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.
این فرآورده فقط برای مصرف موضعی داخل گوش میباشد.
دوره درمان را کامل نماييد.
بلافاصله پس از مصرف، در فرآورده را ببنديد.
فرآورده را دور از نور و در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري کنید.

 

بروشور کامل قطره گوشی لاميژكس را در اینجا مطالعه نمایید.

 

 References:

1. Richard M. et al. Clinical practice guideline: Acute otitis externa. Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2006) 134, S4-S23

2.Prakash Adhikari, Rishi Bhatta, Sukmit Bhandari, Manita Pyakurel (Bhatta). Comparison of steroid antibiotic pack and 10% ichthammol glycerine pack in relieving pain of acute otitis externa in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (2011) 500–503

3.Mohaddeseh Mahboobi, Fereshteh Shahcheraghi, Mohammad Mehdi Feizabadi. Bactericidaleffects of essential oils from clove, lavender and
geranium on multi-drug resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa.Iranian Journal of Biotechnology, vol. 4, no. 2, 2006:137-140

4.Panahi Y, et al., Investigation of the effectiveness of Syzygium aromaticum,Lavandula angustifolia andGeranium robertianum essential oils in the
treatment of acute external otitis: A comparative trial with ciprofloxacin,Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2012),

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmii.2012.10.002