صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

مقايسه تاثير ژل آکنه هرب و ژل کليندامايسين 1% بر روي علائم آکنه ولگاريس
منبع :
تاریخ :19/10/1388


خلاصه :آکنه شايعترين بيماري مزمن پوستي در سنين بلوغ و نوجواني است که بصورت ضايعات غيرالتهابي( کومدوهاي سر سفيد و سرسياه) و التهابي( پاپول، کيست و ندول) بروز ميکند.


مقايسه تاثير ژل آکنه هرب و ژل کليندامايسين 1% بر روي علائم آکنه ولگاريس

طلايي رضوان(1)، کاشانيان محسن (2)، بخردي رضا(2)، اکبري حسين(3)

1- متخصص بيماريهاي پوست؛ استاديار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان
2- پژوهشگر؛ واحد تحقيق و توسعه باريج اسانس
3- کارشناس ارشد آمار حياتي؛ دانشگاه علوم پزشکي کاشان

آکنه شايعترين بيماري مزمن پوستي در سنين بلوغ و نوجواني است که بصورت ضايعات غيرالتهابي( کومدوهاي سر سفيد و سرسياه) و التهابي( پاپول، کيست و ندول) بروز ميکند.

عوامل موثر در ايجاد آکنه عبارتند از: افزايش توليد سبوم، انسداد مجراي فوليکول، کراتينيزاسيون فوليکول، باکتري پروپيوني باکتريوم آکنه و التهاب. از نظر باليني آکنه به دو گروه تقسيم ميشود: درگروه اول؛ بيماري خفيف تا متوسط است و ضايعات فقط در صورت وجود دارند و اسکار ديده نميشود. در گروه دوم؛ بيماري غالباً متوسط تا شديد و ضايعات در بدن نيز وجود دارند و ممکن است اسکار نيز ديده شود. آکنه و آثار پوستي آن موجب بروز مشکلات روحي فراوان از جمله افسردگی و کاهش احترام به نفس میشود بویژه در دوران نوجوانی که شخصیت فرد درحال شکل گیری است.

اسطوخدوس يکي از با ارزش‌ترين اسانسهای گیاهی براي درمان آکنه است و در درمان موضعي آکنه و پيشگيري از ايجاد اسکار در صورت و بروز لک صورت و بدن بکار رفته است. اسطوخدوس موجب مهار باکتريهاي عامل عفونتهاي پوستي ميشود، پوست را تسکين داده، به برقراري تعادل در توليد بيش از حد سبوم و کاهش ايجاد اسکار کمک مي‌کند.

اسانس شمعداني عطري ضد افسردگي و ضد عفوني کننده و يک قابض ارزشمند و يک هموستاتيک (متوقف کننده خونريزي) است و موجب پيشبرد التيام سريع مي‌شود که آنرا براي درمان جراحات بسيار مفيد مي‌کند.

بخاطر رايحه دلپذير، اثرات قابض، ‌ضد عفوني کننده و متعادل کننده توليد سبوم؛ از شمعداني عطري در فرآورده‌هاي مراقبت از پوست استفاده مي‌شود. همچنین شمعداني عطري براي پوست‌هايي که بيش از حد خشک يا چرب هستند يا پوست‌هاي خشک داراي نقاط چرب( پوستهاي مرکب)، ارزشمند است.

با توجه به اثرات فوق؛ در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر؛ 59 بيمار مبتلا به آکنه ولگاريس به صورت تصادفي به مدت 4 هفته از ژل موضعي آکنه هرب(حاوي اسانس اسطوخدوس و شمعداني عطري) يا ژل موضعي کليندامايسين 1% استفاده کردند. بيماران هر2 هفته يکبار ويزيت و روند درماني پي گيري شد.

در پايان مطالعه به منظور بررسي نتيجه کلي درمان در هر مرحله؛ روند تغييرات علائم بيماري مجدداً درجه بندي و بيماران در 4 گروه بدون پاسخ، متوسط، خوب و عالي قرار گرفتند. آناليز اطلاعات حاصل از اين پژوهش نشان داد که تاثير 2 دارو روي اريتم، کومدون، پاپول و پوسچول تفاوت معني داري با يکديگر نداشت. هر دو دارو بيشترين اثر را روي پاپول داشتند اما از اين نظر نيز تفاوت معني داري بين دو دارو مشاهده نشد. (p≥0.2) هيچکدام از دو دارو روي آکنه هاي کيستيک تاثيري نداشتند. درصد کاهش درجه بيماري 2 و 4 هفته بعد از درمان براي ژل آکنه هرب به ترتيب48.8% و76.8% و براي ژل کليندامايسين به ترتيب 55.3 % و 49.9 % بود که در مورد هردو دارو براي اين دو زمان تفاوت معني داري مشاهده شد.(p<0.001)

محققين نتيجه گرفتند از آنجا که ممکن است با استفاده از فرمولاسيون هاي موضعي کليندامايسين؛ اين ترکيب از سطح پوست جذب گردد و با توجه به اينکه ايجاد اسهال، اسهال خوني و کوليت از جمله کوليت با غشاي کاذب (pseudomembranous colitis) در اثر مصرف موضعي و سيستميک کليندامايسين گزارش شده است؛ با عنايت به نتايج مطالعه فوق ميتوان از ژل آکنه هرب به عنوان داروي ضدآکنه با اثرات قابل مقايسه با ژل کليندامايسين1% اما بدون نگراني از بروز عوارض خطرناکي چون کوليت با غشاي کاذب استفاده نمود.

واژگان کليدي: آکنه، داروهاي گياهي، ، ژل کليندامايسين ، ژل موضعي آکنه هرب

بروشور کامل ژل مو ضعي آکنه هربAcneherb Topical Gel را در اینجا ببینید