صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسي تأثير اسانس نعنا و پاراستامول در درمان سردرد تنشی
منبع : بخش تحقیق و توسعه
تاریخ :30/07/1388


خلاصه :اثر فرآورده موضعي اسانس نعنا فلفلي روي سردرد نوع تنشي (tension headache) در يك مطالعه دوسو كور، تصادفي شده، متقاطع و در كنترل با پلاسبو براي اولين بار ارزيابي شد و با داروي استاندارد استامينوفن و قرص پلاسبو مقايسه گرديد.


Nervenazt (1996) 67:672 – 681 Springer – Verlag 1996

بررسي تأثير اسانس نعنا و پاراستامول در درمان سردرد تنشی

H. Gobel, J. Fresenius, A. Heinze, M. Dworschak and D. Soyka

خلاصه

اثر فرآورده موضعي اسانس نعنا فلفلي روي سردرد نوع تنشي (tension headache) در يك مطالعه دوسو كور، تصادفي شده، متقاطع و در كنترل با پلاسبو براي اولين بار ارزيابي شد و با داروي استاندارد استامينوفن و قرص پلاسبو مقايسه گرديد. داروي مورد آزمايش محلول حاوي 10 گرم اسانس نعنا فلفلي در اتانول 90 درجه (فرآورده آزمايشی L1 170 شرکت Lichtwer Pharma برلين) بود و پلاسبو آن نيز اتانول 90 درجه بود كه مقدار بسيار كمي اسانس نعنا براي همانندسازي بو به آن اضافه گرديده بود. داروي استاندارد نيز استامينوفن mg500 و پلاسبوي آن بود كه از نظر ظاهر و اندازه به استامينوفن شباهت داشت. طي مطالعه 164 حمله سردرد در 41 بيمار زن و مرد سنين 18 تا 65 سال که سردرد تنشي در آنها بر اساس طبقه‌بندی IHS تشخيص داده شده بود، تجزيه و تحليل گرديد.

در هر بيمار چهار اپيزود سردرد به شكل دوسويه كور، تصادفي شده و متقاطع درمان شد. هر حمله سردرد با استفاده از دو كپسول دارو (mg1000 استامينوفن يا پلاسبو) و استفاده موضعي از فرآورده روغن (اسانس نعنا يا محلول پلاسبو) درمان شد. دستور استفاده از اسانس نعنا به صورت ماليدن اين اسانس در سرتاسر ناحيه پيشانی و گيجگاهی و تکرار آن بعد از 15 و 30 دقيقه بود. با استفاده از يادداشت روزانه ، معيارهاي سردرد بعد از 15، 30، 45 و 60 دقيقه ارزيابي شد.

در مقايسه با پلاسبو، محلول 10% اسانس نعنا در اتانول شدت كلينيكي سردرد را بعد از 15 دقيقه به طور قابل توجهی (معني‌داري) كاهش داد (0.01 P<) و اين كاهش قابل توجه در شدت كلينيكي درد در طی دوره نظارت يک ساعته ادامه داشت. استامينوفن نيز نسبت به پلاسبو كاهش معني‌داري در سردرد ايجاد كرد (0.01 P<) اما اختلاف معني‌داري بين مصرف mg1000 استامينوفن و محلول 10% اسانس نعنا مشاهده نشد. مصرف همزمان محلول اسانس نعنا با استامينوفن (mg1000)، اثرات تجمعی ايجاد مي‌كرد اما در هر حال زير آستانه معني‌دار شدن باقي مي‌ماند. همچنين طي مطالعه بيماران از هيچ عارضه جانبي‌ شكايت نكردند. اين مطالعه كنترل شده براي اولين بار نشان داد که محلول 10% اسانس نعنا در الكل به طور مؤثری سردرد نوع تنشی را برطرف می‌کند. بر اساس نتايج اين بررسی مشخص شد که اسانس نعنا يک درمان جايگزين مقرون به صرفه و با تحمل خوب برای درمان‌های معمول می‌باشد.

واژگان کليدی

سردرد نوع تنشی ـ اسانس نعنا ـ درمان سردرد ـ مکانيسم اثر

لوسيون منتا

محصولی از شرکت داروسازی باريج اسانس می‌باشد که فرمولاسيون آن مطابق با محلول موضعیEuminz (ساخت شرکت Lichtwer Pharma آلمان) صورت گرفته است.

مکانيزمهای تأثير منتا در درمان سردرد تنشی عبارتند از:

* تحريک رسپتورهای سرما و در نهايت بلوک تحريکات درد از طريق فيبرهای نوع C

* مهار سروتونين و ماده P

* شل‌کردن عضلات

* افزايش جريان خون مويرگهای سطحی

* کاهش حساسيت به درد

* تأثير بر وضعيت روحی

ـ بر اساس نتايج حاصل از کارآزمايي بالينی انجام شده، استفاده از محلول موضعی منتا، با ايجاد عوارض جانبی همراه نبوده و مسلماً عوارض مسکن‌های خوراکی را ندارد.

ـ مصرف ترکيبی محلول موضعی منتا و استامينوفن دارای اثرات تجمعی ضددرد همراه با کاهش محسوس ناتوانی‌های ناشی از سردرد می‌باشد.

ـ از محلول موضعی منتا، می‌توان برای برطرف شدن احتقان بينی در بيماريهای مختلف تنفسی بهره گرفت.

ـ نسبت به درمانهای رايج برای درمان سردرددهای تنشی، محلول موضعی منتا توسط بيماران نجوبی تحمل می‌شود، قيمت مناسبی دارد و از نظر تأثير و تحمل، با درمان استاندارد قابل مقايسه است.

لوسیون منتا درمان موضعی سردرد