صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

ارزيابي كاربرد اسانس درمنه در درمان حيوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفيتوزيس
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
تاریخ :24/09/1386


خلاصه :-


ارزيابي كاربرد اسانس درمنه در درمان حيوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفيتوزيس

خسروي عليرضا*,شيراني داريوش,محمودي محمود

* گروه آموزشي قارچ شناسي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران

 

هدف: مقايسه اثرات اسانس درمنه (Artemisia sieberi) و كلوتريمازول در درمان درماتوفيتوزيس گربه و سگ.

طرح: مطالعه تجربي.

حيوانات: تعداد 68 قلاده گربه و 23 سگ كه عفونت درماتوفيتي در آنها تاييد شده بود.

روش: يك دسته از حيوانات مبتلا (44 گربه و 14 سگ) تحت درمان با محلول 3 درصد اسانس درمنه و بقيه آنها (24 گربه و 9 سگ) با كلوتريمازول موضعي به مدت 2 هفته و دوبار در روز تحت درمان قرار گرفتند.

تحليل آماري: از آزمون مربع كاي استفاده گرديد.

نتايج: بهبودي كامل در گربه ها و سگهايي كه تحت درمان با اسانس درمنه قرار گرفتند، به ترتيب در 34 77.3) درصد) و 10 (71.4 درصد) مورد از حيوانات مشاهده شد، در حالي كه در حيوانات تحت درمان با كلوتريمازول موضعي، بهبودي در 17 گربه (70.8 درصد) و 6 سگ (66.7 درصد( ‌حاصل گرديد. بر اساس بهبودي باليني و نتايج مايكولوژي به دست آمده از دو گروه حيوانات تحت مطالعه، اختلاف معني داري بين حيوانات تحت درمان با محلول اسانس درمنه و كلوتريمازول مشاهده نگرديد.

نتيجه گيري: با توجه به اثرات مفيد درماني حاصل از كاربرد اسانس درمنه در اين مطالعه، در آينده مي توان از اين محلول به عنوان داروي ضدقارچي جديد در درمان درماتوفيتوزيس حيوانات بهره جست.

كليد واژه: درماتوفيتوزيس، درمنه، كلوتريمازول، سگ، گربه

نسخه کامل مقاله را از اینجا بردارید