صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

تعیین مقدار پلی فنل ها وتانن دربرگ و عصاره چای سبز
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


تعیین مقدار پلی فنل ها وتانن دربرگ و عصاره چای سبز

فاطمه قاضیان بیدگلی* ، قاسم حقی کاشانی

واحد تحقیقات شرکت داروسازی باریج اسانس

درختچه چای با نام علمی sinensis Camellia امروزه در اغلب کشور های آسیا که برای چای اقلیم مناسبی داشته باشد کاشته می شود،. به طور کلی در بازار سه نوع چای موجود است 1) چای سیاه 2)چای سبز 3) چای تخته ای که به صورت تخته های شبیه آجر یا بسته های کوچک فشرده شده یا قرص تهیه می شود. در این میان چای سبز که به سبب رنگ سبز آن به این نام معروف شده بیشتر از بقیه محرک است تا به حال چای هم به عنوان نوشابه ضد سرطان و هم عاملی برای به تاخیر انداختن پیشرفت تصلب شرایین وتقویت عروق مویین و رقیق کردن خون و کاهش فشار خون در متابولیسم بدن انسان دارد هم چنین چای به عنوان یک مایع شستشوی دهان و ضد کرم خوردگی و فساد دندان است . چای در درجه اول به علت داشتن مقدار قابل ملاحظه ای پلی فنل عامل ناسازگارنیرومندی با فساد و کرم خوردگی و پوسیدگی دندان است . طبق تحقیقات به عمل آمده چای از ایجاد حفره در دندانها جلوگیری مینماید . .کارهای بالینی انجام شده نشان دهنده اثر مثبت چای روی بیماری دهان و دندان است از نظر ترکیبهای شیمیایی مرغوبیت مخصوص چای به عنوان یک نوشیدنی مربوط به وجود کافئین چند پلی فنل و اسانس در آن است. لذا مقدار پلی فنل ها به عنوان ماده موثره در برگ و عصاره چای سبز تعیین گردد. برگ های پودر شده چای سبز با حلال مناسب به روش پرکولاسیون عصاره غلیظ تهیه و سپس عصاره در دمای 40 درجه سانتی گراد خشک شد ومقدار پلی فنل هاو تانن های موجود در پودر برگ چای سبز و عصاره خشک حاصل با معرف فولین که معرف اختصاصی تانن ها و پلی فنل ها می باشد به روش اسپکترو فتومتری بر حسب گالیک اسید در طول موج ماکزیمم جذب 745 نانومتر اندازه گیری شد.به این ترتیب که ابتدا منحنی استاندارد گالیک اسید معرف فولین رسم شد وسپس درصد پلی فنل ها درپودر گیاه و عصاره خشک بر حسب گالیک اسید به ترتیب 8/9 %و 41%گزارش شد. مقدار تانن در پودر برگ و پودر عصاره برحسب اسید گالیک ناچیز بود .

منابع

1-آیینه چی ، ی.،1358 . مفردات پزشکی جدید . انتشارات دانشگاه تهران ، ص032-212

2-زرگری ، ع .، 1368 . گیاهان دارویی . موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،ج1 ¸ص337-342

3-میر حیدر ، ح .،1372 معارف گیاهی ، جلد دوم ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامیص296- 308

-Shwaire, MH ., Hransani , HA.,Effects of green coffee and green tea on4

induced mammary gland tumorigenesis in rats jornal-of-Herbs-Spices-and

Medicinal-Plants,3(4) .1995,59-69.

5-T.Ooshima, S, Hamadu., Reduction of Dental plaqe preposition in Humansby Oolong tea Extract – Basc sciences caries Res 1994 , 28 ,146-149