صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسی تأثیـر روغن زیـره در درمان دل درد مزمن فونکسیونل
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


بررسی تأثیـر روغن زیـره در درمان دل درد مزمن فونکسیونل

حسین اکبری(1)، دکتر آرش جبارزادهà(2)، دکتر محسن کاشانیان(2)، دکتر عبدالحمید رضائی(2)، مریم خیاط کاشانی(2)

1ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2ـ واحد تحقيق و توسعة شرکت داروسازی باریج‌اسانس

خلاصه

سابقه و هدف:

درد شکمی مزمن یا راجعه (R.A.P) وقتي است كه سه ماه يا بيشتر طول بکشد و در این مدت لااقل سه حملۀ دل‌درد ظاهر شود که مانع فعالیت طبیعی کودکان شود. با توجه به شیوع نسبتاً بالای اینگونه دل‌دردها این پژوهش به منظور اثرات درمانی روغن زیره در درمان دل‌درد مزمن راجعه صورت گرفت.

روش کار:

این مطالعه با شیوۀ نیمه تجربی بر روی گروهی از بیماران 4 تا 18 ساله که به دلیل دل‌درد به کلینیک مراجعه کرده و تشخیص R.A.P فونكسيونل در آنها قطعی شده صورت گرفت. پس از ورود به مطالعه بیماران معاینه شده، کلیۀ علائم بیماری اندازه‌گیری و ثبت شد و پس از یک هفته از شروع مطالعه مجدداً معاینه شدند. از بیماران خواسته شد تا در صورت بروز درد، دارو را به صورت موضعی بر روی شکم مالیده و در صورت عدم جواب به درمان، نیم ساعت بعد مجدداً استفاده نماید. این عمل چهار بار تکرار شده و نتایج جمع‌آوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها:

در این مطالعه 18 بیمار مبتلا به دل‌درد مزمن مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 10 نفر زن و بقیه مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن آنها 9/8±8/15 سال بوده است و مدت ابتلا 8/16±9/23 ماه. پس از نمره‌گزاری شدت درد میانگین نمره از 3 نمره کامل شدت درد در شروع مطالعه 39/1 بود که در زمانهای بعد 06/1، 88/0، 6/0، 36/0 و 61/0 بود که پس از نوبت اثرات درمانی معنی‌دار مشاهده شد. همچنین پس از یک هفته درمان 4/44% بهبودی و بقیه بهبودی نسبی داشته‌اند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به اثربخشی دارو در کاهش دل‌درد و کاهش علائم بیماری مانند تهوع، استفراغ، سوزش سر دل، ترش کردن، اسهال، یبوست و نفخ این دارو بعنوان یکی از درمانهای موضعی برای R.A.P پیشنهاد می‌گردد.

البته با توجه به حجم نمونه نسبتاً کم، این مطالعه توصیه می‌شود. این مطالعه در دو گروه با حجم نمونه نسبتاً زیاد انجام پذیرد.

کلید واژه:

دل‌درد، مزمن، فونکسیونل، روغن زیره.