صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > راهنمای ارسال پاسخنامه الکترونیکی مسابقه مجله > 

قابل توجه شركت كنندگان در مسابقه مجله تحقیق و توسعه باريج

 


لطفا به نكات زير توجه فرماييد:

 

1- پاسخ سوالات مسابقه هر مجله ، يك شماره چند رقمي و در صورت لزوم همراه با كاراكتر* ( عدم پاسخ) ميباشد.

 

2- فیلد مربوط به پاسخ، از چپ به راست تکمیل گردد.( رقم اول سمت چپ مربوط به جواب اولين سوال و آخرين رقم مربوط به پاسخ آخرين سوال)

 

3- رقم درج شده، به معنی گزینه انتخابی شما برای سوال مربوطه می باشد.

 

4- از درج کاراکترهای حرفی(فارسی و یا انگلیسی)، در پاسخ خودداری گردد.

 

5- در صورت عدم پاسخ به سؤال مورد نظر، در جای مربوطه، فقط از کاراکتر ستاره (*)، استفاه شود.

 

6- تعداد ارقام درج شده، بايد برابر با تعداد سوالات مسابقه باشد.

 

نمونه پاسخ قابل قبول برای یک مسابقه فرضي 15 سوالی چهار جوابي با عدم پاسخ به سوال شماره 13 بصورت زير خواهد بود:

124334312431*43


نمونه پاسخ غیرقابل قبول برای یک مسابقه فرضي 15 سوالی چهار جوابي با عدم پاسخ به سوال شماره 13 بصورت زير خواهد بود:

 ب243343124A31*4


7- لطفا تمامی فیلدها را تکمیل نمایید.

 

حال با ورود به فرم ارسال پاسخنامه مسابقه مجله اطلاعات خود راارسال فرمایید