پایان دومین دوره کلاس های آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس

پایان دومین دوره کلاس های آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس

دومین دوره از کلاس های آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس در بیستم مرداد ماه به پایان رسید.
دومین دوره کلاس های آموزشگاه فنی و حرفه ای شرکت داروسازی باریج اسانس در دو رشته ی پرورش گیاهان دارویی و فروشندگی گیاهان دارویی در کاشان برگزار شد.
مهارت آموزان در طول این دوره آموزش های تئوری و عملی کاربردی را دریافت کردند و به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شدند. این افراد پس از پشت سر گذاشتن آزمون تئوری و عملی در سازمان فنی و حرفه ای مدرک بین المللی و کارت مهارت آموزی را اخذ خواهند کرد.