صدور پروانه انتشار نشریه تحقیق و توسعه باریج

صدور پروانه انتشار نشریه تحقیق و توسعه باریج

با تلاش، پشتکار و اراده ستودنی همکاران باریج، افتخاری دیگر بر افتخارات شرکت داروسازی باریج اسانس اضافه گردید.

صدور پروانه انتشار نشریه تحقیق و توسعه باریج را به همکاران خانواده باریج تبریک می گوییم.

اولین شماره این نشریه در بهار ۹۵ به صورت رایگان درتیراژ ۱۰.۰۰۰ عدد توزیع خواهد شد و نسخه الکترونیک آن در سایت باریج اسانس قرار می گیرد.