سخنرانی سرکار خانم لاله حجازی مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس کارگاه آموزشی برند سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی طب سنتی

سخنرانی سرکار خانم لاله حجازی مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس کارگاه آموزشی برند سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی طب سنتی