دنتی کید باریج رونمایی شد

دنتی کید باریج رونمایی شد

طی  همایشی در هتل  اسپیناس پالاس تهران اولین مسکن کاملا طبیعی رویش دندان کودک در ایران، صد در صد گیاهی و بدون عوارض از شرکت داروسازی باریج اسانس رونمایی شد