داروهای گیاهی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی

داروهای گیاهی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی

سمینار ” داروهای گیاهی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی” با  ۳/۲۵ امتیاز بازآموزی روز پنج شنبه ۶ خرداد درتالار لقمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حمایت شرکت داروسازی باریج اسانس برگزار گردید.


در این مراسم جناب آقای دکتر حاج هاشمی در خصوص فارماکولوژی داروهای ضد درد و جناب آقای دکتر ذوالفقاری در خصوص داروهای ضد درد، ضد افسردگی و خواب آور سخنرانی کردند.