حضور باریج در سیزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

حضور باریج در سیزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

سیزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسرکشور، با حضور شرکت داروسازی باریج اسانس از۸ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۵درمرکز همایش های بین المللی رازی  از سوی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و با مشارکت انجمن های علمی-تخصصی پزشکی برگزار خواهد شد.


تنوع در رشته ها و دوره های ارائه شده، برگزاری کارگاه های متعدد و حداکثر امتیاز بازآموزی از ویژگی های مهم این همایش است.