بهداشت گوش

بهداشت گوش

گوش‌ عضو شنوایی‌ و حفظ‌ تعادل‌ بدن‌ است‌ مراقبت‌ از این عضو‌ از سنین‌ کودکی‌، اهمیت‌ زیادی‌ دارد. معاینات‌ ادواری‌ قدرت‌ شنوایی‌ در دانش‌آموزان‌، بسیار مهم‌ است‌ و از افت‌ تحصیلی‌ جلوگیری‌ می‌کند. به‌ منظور پیشگیری‌ از بروز اختلال‌ در قوه‌ شنوایی‌، رعایت‌ این‌ نکات‌ بهداشتی‌ ضروری‌ است:
۱- هر گونه‌ درد گوش‌ و یا ترشح‌ چرکی‌ از آن‌ را به‌ پزشک‌ ارجاع‌ دهید. عدم‌ درمان‌ و یا درمان‌ ناقص‌ عفونت‌های‌ گوش‌ میانی‌ خصوصاً در اطفال‌، ممکن است‌ منجر به‌ بروز مننژیت‌ (عفونت‌ مغزی‌) و یا کاهش‌ شنوایی‌ دائمی‌ شود.
۲- برای‌ پاک‌ کردن‌ گوش‌ از گوش‌‌پاک‌کن‌های‌ استاندارد استفاده‌ نمایید. قبل‌ از استفاده‌ از گوش‌پاک‌کن‌ از محکم‌ بودن‌ پنبه‌ نوک‌ آن‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنید. استفاده‌ از وسایل‌ تیز و زبر برای‌ پاک‌کردن‌ گوش‌ سبب‌ آسیب‌ به‌ مخاط‌ مجرا و بروز خونریزی‌ و عفونت‌ می‌شود.
۳- در صورت‌ ورود اجسام‌ خارجی‌ در گوش‌، اول‌ سعی‌ نمایید با قراردادن‌ گوش‌ به‌ سمت‌ پایین‌ و تکان‌دادن‌ آرام‌ سر و لاله‌ گوش‌ آن‌ را خارج‌ نمایید. در صورتی‌ که‌ با این‌ اقدامات‌ موفقیت‌ حاصل‌ نگردید از سایر اقدامات‌ و دست‌کاری‌ جداً آن خودداری‌ نمایید؛ زیرا ممکن است‌ سبب‌ آسیب‌ به‌ پرده‌ گوش‌ و یا بدترشدن‌ وضعیت‌ شود. در این‌ حالت‌ باید سریعاً به‌ پزشک‌ مراجعه‌ نمود.
۴- جهت‌ تسکین‌ گوش‌ درد، هرگز از دود سیگار و یا مواد مخدر استفاده‌ ننمایید.